Търсене в Библията онлайн
 
Изход 26 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И да направиш скинията с десет опони от препреден висон, и синьо, и багрено, и червено: на тях да направиш херувими от изкусна работа.
2 Дължината на едната опона двадесет и осем лакти, и ширината на едната опона четири лакти: всичките опони от една мярка.
3 Петте опони да са съединени една с друга; и другите пет опони да са съединени една с друга.
4 И да направиш сини запетелки по края на едната опона, по краищата на съединението: така да направиш и по края на крайната опона на второто съединение.
5 Петдесет запетелки да направиш на едната опона, и петдесет запетелки да направиш по края на опоната която е в второто съединение: запетелките да се спосрещат една с друга.
6 И да направиш петдесет златни петелки, и с петелките да съединиш опоните една с друга: така скинията ще бъде една.
7 И да направиш опони от козина за покрив над скинията: единадесет да направиш тези опони.
8 дължината на едната опона тридесет лакти, и ширината на едната опона четири лакти: единадесетте опони да бъдат на една мярка.
9 И да съединиш петте опони особно, и шестте опони особно; а шестата опона да да прегънеш двойно към лицето на скинията.
10 И да направиш петдесет запетелки по края на едната опона която е крайна в съединението, и петдесет запетелки по края на опоната от второто съединение.
11 И да направиш петдесет медни петелки, и да запетлееш петелките със запетелките, и да съединиш покрива, и ще е един.
12 А остатъкът който остава повече от опоните на покрива, половината на опоната която остава ще виси на задната страна на скинията.
13 И един лакът от едната страна и един лакът от другата страна от онова което остава повече от дължината на опоните от покрива ще виси по страните на скинията от тук и от тук за да я покрива.
14 И да направиш покрив за скинията от овенски очервени кожи, и прикривало отгоре от язовечки кожи.
15 И да направиш за скинията дъски от дърво ситим да стоят прави:
16 десет лакти дължината на една дъска, и лакът и половина ширината на една дъска.
17 Два шипа да има в едната дъска спосрещани един с друг: така да направиш на всичките дъски на скинията.
18 И да направиш дъските на скинията, двадесет дъски от южна страна към пладне.
19 И отдолу на двадесетте дъски да направиш четиридесет сребърни подложки: две подложки отдолу на едната дъска за двата й шипа, и две подложки отдолу на другата дъска за двата й шипа.
20 И за втората страна на скинията, която е към север, ще направиш двадесет дъски,
21 и четиридесетте им сребърни подложки, две подложки под едната дъска, и две подложки под другата дъска.
22 И за задната страна на скинията към запад да направиш шест дъски.
23 Да направиш и две дъски за ъгловете на скинията от задната страна.
24 И да са съединени отдолу, и отгоре да са ставени наедно с едно колце: така да бъде за двете: за двата ъгла да бъдат.
25 И така да бъдат осем дъски, и сребърните им подложки шестнадесет подложки: две подложки под едната дъска, и две подложки под другата дъска.
26 И да направиш вереи от дърво ситим, пет за дъските от едната страна на скинията,
27 и пет вереи за дъските от другата страна на скинията, и пет вереи за дъските от задната страна на скинията към запад.
28 И средната верея, която е в средата на дъските, да преминва от край до край.
29 И дъските да обковеш с злато, и колелцата им да направиш златни за влагалища на вереите; и да обковеш вереите със злато.
30 И да въздигнеш скинията според начертанието й, каквото ти бе показано на гората.
31 И да направиш завеса от синьо, багрено и червено, и препреден висон, с изкусна работа направи на нея херувими.
32 И да я туриш на четири стълпа от ситим обковани с злато, с златни куки и с четири сребърни подложки.
33 И под петелките да окачиш завесата, и да внесеш там, отвътре завесата, ковчега на свидетелството; и тая завеса ще отделя вам светото място от пресветото.
34 И да положиш очистилището върх ковчега на свидетелството, в пресветото място.
35 И да положиш трапезата отвън завесата, и светилника срещу трапезата към южната страна на скинията; а трапезата ще положиш към северната страна.
36 И да направиш за дверите на скинията закров от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон от везана работа.
37 И да направиш за закрова пет стълпа от ситим, и да ги обковеш с злато, с златни куки, и да излееш за тях пет медни подложки.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40