Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 26 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И да направиш скинията с десет опони от препреден висон, и синьо, и багрено, и червено: на тях да направиш херувими от изкусна работа.
2 Дължината на едната опона двадесет и осем лакти, и ширината на едната опона четири лакти: всичките опони от една мярка.
3 Петте опони да са съединени една с друга; и другите пет опони да са съединени една с друга.
4 И да направиш сини запетелки по края на едната опона, по краищата на съединението: така да направиш и по края на крайната опона на второто съединение.
5 Петдесет запетелки да направиш на едната опона, и петдесет запетелки да направиш по края на опоната която е в второто съединение: запетелките да се спосрещат една с друга.
6 И да направиш петдесет златни петелки, и с петелките да съединиш опоните една с друга: така скинията ще бъде една.
7 И да направиш опони от козина за покрив над скинията: единадесет да направиш тези опони.
8 дължината на едната опона тридесет лакти, и ширината на едната опона четири лакти: единадесетте опони да бъдат на една мярка.
9 И да съединиш петте опони особно, и шестте опони особно; а шестата опона да да прегънеш двойно към лицето на скинията.
10 И да направиш петдесет запетелки по края на едната опона която е крайна в съединението, и петдесет запетелки по края на опоната от второто съединение.
11 И да направиш петдесет медни петелки, и да запетлееш петелките със запетелките, и да съединиш покрива, и ще е един.
12 А остатъкът който остава повече от опоните на покрива, половината на опоната която остава ще виси на задната страна на скинията.
13 И един лакът от едната страна и един лакът от другата страна от онова което остава повече от дължината на опоните от покрива ще виси по страните на скинията от тук и от тук за да я покрива.
14 И да направиш покрив за скинията от овенски очервени кожи, и прикривало отгоре от язовечки кожи.
15 И да направиш за скинията дъски от дърво ситим да стоят прави:
16 десет лакти дължината на една дъска, и лакът и половина ширината на една дъска.
17 Два шипа да има в едната дъска спосрещани един с друг: така да направиш на всичките дъски на скинията.
18 И да направиш дъските на скинията, двадесет дъски от южна страна към пладне.
19 И отдолу на двадесетте дъски да направиш четиридесет сребърни подложки: две подложки отдолу на едната дъска за двата й шипа, и две подложки отдолу на другата дъска за двата й шипа.
20 И за втората страна на скинията, която е към север, ще направиш двадесет дъски,
21 и четиридесетте им сребърни подложки, две подложки под едната дъска, и две подложки под другата дъска.
22 И за задната страна на скинията към запад да направиш шест дъски.
23 Да направиш и две дъски за ъгловете на скинията от задната страна.
24 И да са съединени отдолу, и отгоре да са ставени наедно с едно колце: така да бъде за двете: за двата ъгла да бъдат.
25 И така да бъдат осем дъски, и сребърните им подложки шестнадесет подложки: две подложки под едната дъска, и две подложки под другата дъска.
26 И да направиш вереи от дърво ситим, пет за дъските от едната страна на скинията,
27 и пет вереи за дъските от другата страна на скинията, и пет вереи за дъските от задната страна на скинията към запад.
28 И средната верея, която е в средата на дъските, да преминва от край до край.
29 И дъските да обковеш с злато, и колелцата им да направиш златни за влагалища на вереите; и да обковеш вереите със злато.
30 И да въздигнеш скинията според начертанието й, каквото ти бе показано на гората.
31 И да направиш завеса от синьо, багрено и червено, и препреден висон, с изкусна работа направи на нея херувими.
32 И да я туриш на четири стълпа от ситим обковани с злато, с златни куки и с четири сребърни подложки.
33 И под петелките да окачиш завесата, и да внесеш там, отвътре завесата, ковчега на свидетелството; и тая завеса ще отделя вам светото място от пресветото.
34 И да положиш очистилището върх ковчега на свидетелството, в пресветото място.
35 И да положиш трапезата отвън завесата, и светилника срещу трапезата към южната страна на скинията; а трапезата ще положиш към северната страна.
36 И да направиш за дверите на скинията закров от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон от везана работа.
37 И да направиш за закрова пет стълпа от ситим, и да ги обковеш с злато, с златни куки, и да излееш за тях пет медни подложки.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40