Търсене в Библията онлайн
 
Изход 27 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И да направиш олтар от дърво ситим, пет лакти дължина, и пет лакти ширина: четвероъгълен да бъде олтарът, и височината му три лакти.
2 И да му направиш рогове на четирите му ъгла: роговете да бъдат от него си; и да го обковеш с мед.
3 И да му направиш котли за изсипване на пепела, и лопатите му, и тасовете му, и вилиците му, и въглениците му: медни да направиш всичките му съдове.
4 И да направиш за него медна решетка, работа като на мрежа, и на мрежата да направиш четири медни колцета на четирите й ъгла.
5 И да я положиш под околността на олтаря отдолу, щото мрежата да е до средата на олтаря.
6 И да направиш върлини за олтаря, върлини от дърво ситим, и да ги обковеш с мед.
7 И върлините да се проврат през колцетата, и да бъдат върлините от двете страни на олтаря за да го носят.
8 Хралуп от дъски да го направиш: както ти се показа на гората така да го направиш.
9 И да направиш двора на скинията: от южната страна към пладне да има за двора привеси от препреден висон: дължината за едната страна сто лакти.
10 И двадесетте му стълпа и техните двадесет подложки да бъдат медни, а куките на стълповете и свръзките им сребърни.
11 Така и към северната страна на длъж да има привеси, дължина сто лакти, и за тях двадесет стълпа, и техните двадесет медни подложки; а куките на стълповете и свръзките им сребърни.
12 И за ширината на двора към западната страна да има петдесет лакти привеси: за тях стълпове десет, и техните подложки десет.
13 И ширината на двора към предната страна на изток да е петдесет лакти.
14 И привесите на едната страна на вратата да бъдат петнадесет лакти: за тях три стълпа, и техните три подложки.
15 И на другата страна да има привеси петнадесет лакти: за тях три стълпа, и техните три подложки.
16 И за вратата на двора да има двадесет лакти закров от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон, от везана работа за тях четири стълпа, и техните подложки четири.
17 Всичките стълпове около двора да бъдат свързани със сребро, куките им сребърни, и подложките им медни.
18 Дължината на двора да е сто лакти, и ширината всякъде да е петдесет лакти, и височината пет лакти, от препреден висон и подложките им медни.
19 Всичките съдове на скинията, за всяко служение в нея, и всичките й коле, и всичките коле на двора да бъдат медни.
20 И ти заповядай на Израилевите синове да ти доносят елей първоток, чист, за светене, за да горят винаги светилата.
21 В скинията на събранието, извън завесата която е пред свидетелството, Аарон и синовете му да ги нареждат да горят от вечер до заран пред Господа: това да е за всякога узаконение за Израилевите синове в родовете им.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40