Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 28 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И ти приведи при себе си Аарона брата си, и синовете му с него наедно, отсред Израилевите синове, за да ми свещенствуват: Аарона, и Надава, и Авиуда, Елеазара, Итамара, Аароновите синове.
2 И да направиш свети одежди на брата си Аарона, за слава и великолепие.
3 И ти кажи на всичките остроумни които аз изпълних с дух на премъдрост да направят одежди на Аарон, за да го посветиш да ми свещенствува.
4 И одеждите които ще направят са тези: нагръдник, и ефод, мантия, и пъстроткан хитон, кидар, и пояс; и да направиш свети одежди на Аарона брата ти, и на синовете му, за да ми свещенствуват.
5 И да земат златото, и синьото, и багреното, и червеното, и препредения висон,
6 и да направят ефода от злато, от синьо, и багрено, от червено, и препреден висон, изкусна работа.
7 Да има на двата си края два нарамника, които да се вържат за да се свързва.
8 И препоясанието на ефода което ще е отгоре му да е от същия според направата му; от злато, от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон.
9 И да вземеш два ониксови камика, и да изваеш на тях имената на Израилевите синове,
10 шест от имената им на единия камик, и другите шест имена на другия камик, по реда на рождението им.
11 С работа на каменосечец, според ваяне на печат, да изваеш двата камика с имената на Израилевите синове; и да ги вложиш в златни гнездца.
12 И да туриш тези два камика на нарамниците на ефода, камене за помен на Израилевите синове, и Аарон ще носи имената им пред Господа на двете си рамена за помен.
13 И да направиш златни гнездца,
14 и две верижици от чисто злато: вити от плетена работа да ги направиш, и да туриш плетените верижици на гнездцата им.
15 И да направиш съдебния нагръдник изкусна работа: според направата на ефода да го направиш: от злато, синьо, и багрено, и червено, и препреден висон да го направиш.
16 Да бъде четвероъгълен, двоен: дължината му една педа, и ширината му една педа.
17 И да споиш на него камене, четири реда камене: ред сард, топаз, и смарагд да е първият ред;
18 и вторият ред, антракс, сапфир, и адамант;
19 и третият ред, лигирий, ахат, и аметист;
20 и четвъртият ред, хрисолит, и оникс, и яспис: да бъдат споени в златните си гнездца.
21 И каменете да бъдат по имената на Израилевите синове дванадесет, според имената им, според изваянето на печат: да бъдат всеки с името си според дванадесетте племена.
22 И върху нагръдника да направиш вити верижици плетена работа от чисто злато.
23 И да направиш на нагръдника две златни колцета, и да туриш двете колцета на двата края на нагръдника.
24 И да провреш двете плетени златни верижици през двете колцета в краищата на нагръдника.
25 А двата края на двете плетени верижици да ставиш с двете гнездца, и да ги туриш на нарамниците на ефода откъм лицето му.
26 И да направиш две златни колцета, и да ги туриш върху другите два края на нагръдника от тази му страна която е към ефода отвътре.
27 И да направиш пак две златни колцета, и да ги туриш отдолу на двата нарамника на ефода, откъм лицето му, срещу съединението му, над препоясанието на ефода.
28 И да връзват нагръдника с колцетата му за колцетата на ефода с ширит от синьо, за да е над препоясанието на ефода, и нагръдникът да не е отделен от ефода.
29 И Аарон когато влазя в светото място да носи винаги имената на Израилевите синове върху съдебния нагръдник на сърдцето си, за помен пред Господа.
30 И да положиш на съдебния нагръдник Урима и Тумима, и да бъдат на Аароновото сърце когато влязва пред Господа; и Аарон да носи винаги съда на Израилевите синове на сърдцето си пред Господа.
31 И да направиш мантията на ефода всичката от синьо
32 И къде средата й на върха и да има отвор да има тъкана обтока около отвора си, какъвто е отворът на бронята, за да се не съдира.
33 И да направиш по полите й нарове от синьо, и багрено, и червено, по полите й наоколо, и златни звънци помежду им наоколо
34 злат звънец и нар, злат звънец и нар, по полите на мантията наоколо
35 И да бъде на Аарона когато служи, и звъненето му да се чуе когато влязва в светото место пред Господа, и когато излязва, за да не умре.
36 И да направиш плочица от чисто злато, и да изваеш на нея, като ваяне на печат, СВЕТИНЯ ГОСПОДУ
37 И да я туриш на син ширит за да е на кидара в предната страна на кидара да бъде;
38 и да бъде на Аароновото чело, за да носи Аарон прегрешенията на светите неща които Израилевите синове ще посвещават във всичките свои свети приношения, и да бъде винаги на челото му, за да са те приятни пред Господа.
39 И да направиш пъстроткания хитон от висон, и да направиш кидар от висон, и да направиш пояс, работа везана.
40 И за Аароновите синове да направиш хитони, и пояси да направиш за тях, и гъжви да направиш за тях, за слава и великолепие.
41 И да облечеш с тях Аарона брата си, и синовете му наедно с него, и да ги помажеш, и да ги посветиш, и да ги осветиш, за да ми свещенствуват.
42 И да им направиш ленени гащи, за да покриват голотата на тялото им, и да са от кръстът до под бедрата.
43 И да бъдат на Аарона и на синовете му когато влазят в скинията на събранието, или когато пристъпват при олтаря за да служат в светото място, за да не нанесат на себе си престъпление та да умрат. Това да е за всякога узаконение за него и за семето му след него.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40