Търсене в Библията онлайн
 
Изход 28 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И ти приведи при себе си Аарона брата си, и синовете му с него наедно, отсред Израилевите синове, за да ми свещенствуват: Аарона, и Надава, и Авиуда, Елеазара, Итамара, Аароновите синове.
2 И да направиш свети одежди на брата си Аарона, за слава и великолепие.
3 И ти кажи на всичките остроумни които аз изпълних с дух на премъдрост да направят одежди на Аарон, за да го посветиш да ми свещенствува.
4 И одеждите които ще направят са тези: нагръдник, и ефод, мантия, и пъстроткан хитон, кидар, и пояс; и да направиш свети одежди на Аарона брата ти, и на синовете му, за да ми свещенствуват.
5 И да земат златото, и синьото, и багреното, и червеното, и препредения висон,
6 и да направят ефода от злато, от синьо, и багрено, от червено, и препреден висон, изкусна работа.
7 Да има на двата си края два нарамника, които да се вържат за да се свързва.
8 И препоясанието на ефода което ще е отгоре му да е от същия според направата му; от злато, от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон.
9 И да вземеш два ониксови камика, и да изваеш на тях имената на Израилевите синове,
10 шест от имената им на единия камик, и другите шест имена на другия камик, по реда на рождението им.
11 С работа на каменосечец, според ваяне на печат, да изваеш двата камика с имената на Израилевите синове; и да ги вложиш в златни гнездца.
12 И да туриш тези два камика на нарамниците на ефода, камене за помен на Израилевите синове, и Аарон ще носи имената им пред Господа на двете си рамена за помен.
13 И да направиш златни гнездца,
14 и две верижици от чисто злато: вити от плетена работа да ги направиш, и да туриш плетените верижици на гнездцата им.
15 И да направиш съдебния нагръдник изкусна работа: според направата на ефода да го направиш: от злато, синьо, и багрено, и червено, и препреден висон да го направиш.
16 Да бъде четвероъгълен, двоен: дължината му една педа, и ширината му една педа.
17 И да споиш на него камене, четири реда камене: ред сард, топаз, и смарагд да е първият ред;
18 и вторият ред, антракс, сапфир, и адамант;
19 и третият ред, лигирий, ахат, и аметист;
20 и четвъртият ред, хрисолит, и оникс, и яспис: да бъдат споени в златните си гнездца.
21 И каменете да бъдат по имената на Израилевите синове дванадесет, според имената им, според изваянето на печат: да бъдат всеки с името си според дванадесетте племена.
22 И върху нагръдника да направиш вити верижици плетена работа от чисто злато.
23 И да направиш на нагръдника две златни колцета, и да туриш двете колцета на двата края на нагръдника.
24 И да провреш двете плетени златни верижици през двете колцета в краищата на нагръдника.
25 А двата края на двете плетени верижици да ставиш с двете гнездца, и да ги туриш на нарамниците на ефода откъм лицето му.
26 И да направиш две златни колцета, и да ги туриш върху другите два края на нагръдника от тази му страна която е към ефода отвътре.
27 И да направиш пак две златни колцета, и да ги туриш отдолу на двата нарамника на ефода, откъм лицето му, срещу съединението му, над препоясанието на ефода.
28 И да връзват нагръдника с колцетата му за колцетата на ефода с ширит от синьо, за да е над препоясанието на ефода, и нагръдникът да не е отделен от ефода.
29 И Аарон когато влазя в светото място да носи винаги имената на Израилевите синове върху съдебния нагръдник на сърдцето си, за помен пред Господа.
30 И да положиш на съдебния нагръдник Урима и Тумима, и да бъдат на Аароновото сърце когато влязва пред Господа; и Аарон да носи винаги съда на Израилевите синове на сърдцето си пред Господа.
31 И да направиш мантията на ефода всичката от синьо
32 И къде средата й на върха и да има отвор да има тъкана обтока около отвора си, какъвто е отворът на бронята, за да се не съдира.
33 И да направиш по полите й нарове от синьо, и багрено, и червено, по полите й наоколо, и златни звънци помежду им наоколо
34 злат звънец и нар, злат звънец и нар, по полите на мантията наоколо
35 И да бъде на Аарона когато служи, и звъненето му да се чуе когато влязва в светото место пред Господа, и когато излязва, за да не умре.
36 И да направиш плочица от чисто злато, и да изваеш на нея, като ваяне на печат, СВЕТИНЯ ГОСПОДУ
37 И да я туриш на син ширит за да е на кидара в предната страна на кидара да бъде;
38 и да бъде на Аароновото чело, за да носи Аарон прегрешенията на светите неща които Израилевите синове ще посвещават във всичките свои свети приношения, и да бъде винаги на челото му, за да са те приятни пред Господа.
39 И да направиш пъстроткания хитон от висон, и да направиш кидар от висон, и да направиш пояс, работа везана.
40 И за Аароновите синове да направиш хитони, и пояси да направиш за тях, и гъжви да направиш за тях, за слава и великолепие.
41 И да облечеш с тях Аарона брата си, и синовете му наедно с него, и да ги помажеш, и да ги посветиш, и да ги осветиш, за да ми свещенствуват.
42 И да им направиш ленени гащи, за да покриват голотата на тялото им, и да са от кръстът до под бедрата.
43 И да бъдат на Аарона и на синовете му когато влазят в скинията на събранието, или когато пристъпват при олтаря за да служат в светото място, за да не нанесат на себе си престъпление та да умрат. Това да е за всякога узаконение за него и за семето му след него.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40