Търсене в Библията онлайн
 
Изход 29 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И това е което ще направиш на тях за да ги осветиш да ми свещенствуват. Вземи един юнец от говедата, и два овена без порок,
2 и безквасен хляб, и безквасни пити месени с елей, и безквасни кори помазани с елей: от чисто брашно пшенично да ги направиш.
3 И да ги туриш в един кош, и да ги принесеш в коша с юнеца и двата овна.
4 Тогаз да приведеш Аарона и синовете му при дверите на скинията на събранието, и да ги умиеш с вода.
5 После да вземеш одеждите, и да облечеш Аарона с хитона, и с мантията на ефода, и с ефода, и с нагръдника, и да го препашеш с препоясанието на ефода,
6 и да туриш кидара на главата му, и на кидара да туриш светия венец.
7 Тогаз да вземеш маслото на помазанието, и да го излееш на главата му, и да го помажеш.
8 После да приведеш синовете му, и да ги облечеш с хитони.
9 И да ги опашеш с пояси, Аарон и синовете му, и да им туриш гъжви. И свещенството ще бъде тяхно по вечно узаконение; и да посветиш Аарона и синовете му.
10 И да приведеш юнеца пред скинията на събранието; и Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на юнеца.
11 И да заколеш юнеца пред Господа, при дверите на скинията на събранието.
12 И да вземеш от кръвта на юнеца, и с пръста си да туриш на роговете на олтаря: и да излееш всичката кръв при основанието на олтаря.
13 И да вземеш всичката тлъстина която покрива вътрешностите, и булото на дроба, и двата бъбрека, и тлъстината върх тях, и да ги изгориш на олтаря.
14 А месото на юнеца, и кожата му, и лайната му да изгориш в огън вън от стана: това е жертва за грях.
15 И единия овен да вземеш; и Аарон и синовете му да турят ръцете си на главата на овена.
16 И да заколеш овена, и да вземеш кръвта му та да поръсиш олтаря наоколо.
17 И да разсечеш овена на късове, и да измиеш вътрешностите му и нозете му, и да ги туриш на късовете му и на главата му.
18 И всичкия овен да изгориш на олтаря: това е всесъжение Господу, ухание благовонно, жертва Господу.
19 И да вземеш втория овен; и Аарон и синовете му да турят ръцете си на главата на овена.
20 Тогаз да заколеш овена, и да вземеш от кръвта му, и да туриш на края на дясното ухо на Аарона, и на края на дясното ухо на синовете му, и на палеца на дясната им ръка, и на големия пръст на дясната им нога, и да поръсиш с кръвта олтаря наоколо.
21 И да вземеш от кръвта която е на олтаря, и от маслото на помазанието, и да поръсиш Аарона, и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него; и така ще се осветят, той, и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него.
22 И да вземеш от овена тлъстината, и опашката, и тлъстината която покрива вътрешностите, и булото на дроба, и двата бъбрека, и тлъстината която е върх тях, и дясното бедро, (защото е овен за посвещение,)
23 и един хляб, и една пита месена с елей, и една кора из коша на безквасните на предложените пред Господа;
24 и да туриш всичките на ръцете на Аарон и на ръцете на синовете му, и да ги подвижиш за движимо приношение пред Господа.
25 И да ги вземеш от ръцете им, и да ги изгориш над олтаря над всесъжението за ухание благовонно пред Господа: това е жертва Господу.
26 И от овена на посвещението което е за Аарона да вземеш гръдите, и да ги подвижиш за движимо приношение пред Господа, и то да бъде твой дял.
27 И да осветиш гръдите на движимото приношение, и бедрото на възвишаемото приношение, което се е подвижило и което се е възвишило от овена на посвещението, от онзи който е за Аарона, и от онзи който е за синовете му.
28 И това ще бъде от Израилевите синове на Аарона и на синовете му по вечно узаконение, защото е възвишаемо приношение: и ще бъде възвишаемо приношение от Израилевите синове от примирителните им жъртви, тяхното възвишаемо приношение Господу.
29 И светите одежди на Аарона да бъдат на синовете му след него, за да се помажат в тях и да се осветят в тях.
30 Седем дни да се облича с тях онзи свещеник от синовете му който е вместо него, който ще влази в скинията на събранието за да служи в светилището.
31 И да вземеш овена на посвещението, и да свариш месото му на свето място.
32 И да ядат Аарон и синовете му месото на овена и хляба който е в коша, при дверите на скинията на събранието.
33 И да ядат онези приношение с които биде умилостивение за посвещение и освещение на тях; но чужденец да не яде, защото са свети.
34 И ако остане от месото на посвещението или от хляба до утрото, тогаз да изгориш остатъка в огън: да се не яде, защото е свят.
35 И така да направиш на Аарона и на синовете му, по всичко що ти заповядах: в седем дни ще ги посветиш.
36 И за грях да приносиш всеки ден един юнец за умилостивение; и да очистяш олтаря като правиш умилоствение за него, и да го помажеш за да го осветиш.
37 Седем дни да правиш умилостивение за олтаря и да го освещаваш, и да бъде олтар пресвят: всичко що се прикоснува до олтаря ще бъде свето.
38 И това е което ще приносиш на олтаря: по две агнета еднолетни на ден, винаги.
39 Едното агне да приносиш заран, а другото агне да приносиш привечер;
40 и с едното агне една десета част на ефа чисто брашно смесено с четвъртата част на един ин от първоток елей; и за възлияние четвъртата част на един ин от вино.
41 И второто агне да приносиш привечер: с приношение подобно на утренното и с възлиянието му да направиш нему, за благовонно ухание, жъртва Господу.
42 Това е всесегдашно всесъжение в родовете ви, при дверите на скинията на събранието пред Господа, дето ще се виждам с вас да говоря с тебе там.
43 И там ще се виждам с Израилевите синове; и това място ще се освещава със славата ми.
44 И ще осветя скинията на събранието и олтаря: ще осветя и Аарона и синовете му, за да ми свещенствуват.
45 И ще се населя между Израивелите синове, и ще им бъда Бог.
46 И те ще познаят че аз съм Иеова техний Бог, който ги изведох из Египетската земя за да се населя между тях: аз съм Иеова техний Бог.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40