Търсене в Библията онлайн
 
Изход 30 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И да направиш олтар за да кадиш темян: от дърво ситим да го направиш:
2 един лакът дължината му, и един лакът ширината му, четвероъгълен да бъде; и височината му два лакта: роговете му от него си.
3 И да го обковеш с чисто злато, върха му, и страните му наоколо, и роговете му; и да му направиш злат венец наоколо.
4 И под венеца му да му направиш две златни колцета: близу при двата му ъгла на двете му страни да ги направиш; и да бъдат влагалища на върлините, за да го носят с тях.
5 И да направиш върлините от дърво ситим, и да ги обковеш със злато.
6 И да го туриш пред завесата която е пред ковчега на свидетелството, срещу очистилището върх ковчега на свидетелството дето ще се виждам с тебе.
7 И ще кади Аарон над него благовонен темян всяка заран: когато устроява светилата ще кади с него.
8 И когато пали Аарон светилата вечер, ще кади с него темян за всегда пред Господа в родовете ви.
9 На него чужд темян да не приносите, нито всесъжение нито хлебно приношение, нито възлияние да изливате на него.
10 И над роговете му един път в годината да прави Аарон умилостивение с кръвта на умилостивителното приношение за грях: един път в годината на него отгоре ще прави умилостивение в родовете ви: това е пресвето Господу.
11 И говори Господ Мойсею и рече:
12 Когато вземеш цялото число на Израилевите синове при изброението им, тогаз ще дадат всеки человек изкупуване за душата си Господу когато ги изброяваш, за да не падне язва върху тях когато ги изброяваш.
13 Тогаз ще дават: всеки който минава в изброението половин сикъл според сикъла на светилището (един сикъл е двадесет гери): половин сикъл ще е приношението Господу.
14 Всеки който минува в изброението, от двадесет години нагоре, ще даде това приношение Господу.
15 Богатият да не даде повече, и сиромахът да не даде по-малко, от половин сикъл когато давате това приношение Господу за да направите умилостивение за душите си.
16 И да приемеш среброто на умилостивението от Израилевите синове, и да го употребиш в служението на скинията на събранието; и да бъде на Израилевите синове за помен пред Господа, за да бъде умилостивение за душите ви.
17 И говори Господ Мойсею и рече:
18 И да направиш медна омивалница, и стоялото й медно, за да се мият; и да я поставиш между скинията на събранието и олтаря, и да туриш вода в нея.
19 И из нея да мият Аарон и синовете му ръцете си и нозете си.
20 Когато влизат в скинията на събранието, да се мият с вода, за да не умрат; или когато прихождат при олтаря да служат за да изгорят жъртва Господу,
21 тогаз ще мият ръцете си и нозете си, за да не умрат. И това ще им бъде вечно узаконение, нему и на потомците му в родовете им.
22 И говори Господ Мойсею и рече:
23 И ти вземи за себе си избрани аромати, от чиста смирна петстотин сикли, и от благовонна корица половината й, сиреч двеста и петдесет сикли, и от благовонна тръст двеста и петдесет сикли,
24 и от касия петстотин, според сикъла на светилището, и от елей един ин;
25 и да го направиш масло за свето помазание, маст варена по художеството на мироварец: да бъде масло за свето помазание.
26 И да помажеш с него скинията на събранието и ковчега на свидетелството,
27 и трапезата и всичките й съдове, и светилника и съдовете му, и олтаря на кадението,
28 и олтаря на всесъжението заедно с всичките му съдове, и омивалницата и стоялото й:
29 и да ги осветиш, за да са пресвети: всичко що се прикоснува до тях ще бъде свето.
30 И Аарона и синовете му да помажеш, и да ги осветиш за да ми свещенствуват.
31 И да говориш на Израилевите синове и да речеш: Това ще бъде за мене масло на помазание свето в родовете ви.
32 человеческа плът да се не помаже с него, и по сложението му подобно на него да не правите: то е свето, и свето ще бъде вам.
33 Който прави подобно нему, или който тури от него на иноплеменника, да бъде изтребен от народа си.
34 И рече Господ Мойсю: Вземи за себе си аромати, - стакти, и оникс, и халван, - тези аромати наедно с чист ливан: от равни части да бъдат.
35 И да ги направиш темян, смешение по художеството на мироварец, подправено, чисто, свето.
36 И да счукаш от него много дребно, и да туриш от него пред свидетелството в скинията на събранието дето ще се виждам с тебе: това ще бъде вам пресвето.
37 А според сложението на този темян който ще направиш, за себе си да не правите: то да ти бъде свето за Господа.
38 Който направи подобно нему за да мирише от него, да бъде изтребен от народа си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40