Търсене в Библията онлайн
 
Изход 31 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Виж, аз повикнах на име Веселеила сина на Урия, който е син Оров, от племето Юдино;
3 и изпълних го с Дух Божий, с мъдрост, и с разум, и с знание, и с всичко изкуство,
4 за да измисля художествени дела, да работи злато и сребро и мед,
5 и да изрязва камене за вложение, и да дяла дърва, за изработване на всяко дело.
6 И, ето, аз дадох му Елиава Ахисамаховия син от Дановото племе; и на всекиго мъдър сърцем турих мъдрост в сърдцето му, за да направят всичко което ти заповядах:
7 скинията на събранието, и ковчега на свидетелството, и очистилището което е отгоре му, и всичките съдове на скинията,
8 и трапезата и съдовете й, и чистия светилник с всичките му съдове, и олтаря на каденето,
9 и олтаря на всесъжението с всичките му съдове, и омивалницата и стоялото й,
10 и служебните одежди, и светите одежди на Аарона свещеника, и одеждите на синовете му, за да свещенствуват,
11 и маслото за помазание, и благовонното кадене за светилището: по всичко що ти заповядах ще направят.
12 И говори Господ Мойсею и рече:
13 Говори и ти на Израилевите синове и речи: Съботите ми непременно да пазите; защото това е знамение между мене и вас в родовете ви, за да знаете че аз съм Господ който ви освещавам.
14 И да пазите съботата, защото е света вам: който я оскверни непременно да се умъртви; защото всеки който работи в нея, тая душа да се изтреби отсред народа си.
15 Шест дни да се работи работа; а в седмия ден е събота на почиване, света Господу: всеки който работи в съботния ден непременно да се умъртви.
16 И да пазят Израилевите синове съботата, за да я празднуват в родовете си по вечен завет.
17 Това е знамение между мене и Израилевите синове за всегда; защото в шест дни направи Господ небето и земята, а в седмия ден се успокои и почина си.
18 И даде на Мойсея, като престана да говори с него на Синайската гора, две плочи на свидетелството, плочи каменни написани с Божия пръст.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40