Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 31 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Виж, аз повикнах на име Веселеила сина на Урия, който е син Оров, от племето Юдино;
3 и изпълних го с Дух Божий, с мъдрост, и с разум, и с знание, и с всичко изкуство,
4 за да измисля художествени дела, да работи злато и сребро и мед,
5 и да изрязва камене за вложение, и да дяла дърва, за изработване на всяко дело.
6 И, ето, аз дадох му Елиава Ахисамаховия син от Дановото племе; и на всекиго мъдър сърцем турих мъдрост в сърдцето му, за да направят всичко което ти заповядах:
7 скинията на събранието, и ковчега на свидетелството, и очистилището което е отгоре му, и всичките съдове на скинията,
8 и трапезата и съдовете й, и чистия светилник с всичките му съдове, и олтаря на каденето,
9 и олтаря на всесъжението с всичките му съдове, и омивалницата и стоялото й,
10 и служебните одежди, и светите одежди на Аарона свещеника, и одеждите на синовете му, за да свещенствуват,
11 и маслото за помазание, и благовонното кадене за светилището: по всичко що ти заповядах ще направят.
12 И говори Господ Мойсею и рече:
13 Говори и ти на Израилевите синове и речи: Съботите ми непременно да пазите; защото това е знамение между мене и вас в родовете ви, за да знаете че аз съм Господ който ви освещавам.
14 И да пазите съботата, защото е света вам: който я оскверни непременно да се умъртви; защото всеки който работи в нея, тая душа да се изтреби отсред народа си.
15 Шест дни да се работи работа; а в седмия ден е събота на почиване, света Господу: всеки който работи в съботния ден непременно да се умъртви.
16 И да пазят Израилевите синове съботата, за да я празднуват в родовете си по вечен завет.
17 Това е знамение между мене и Израилевите синове за всегда; защото в шест дни направи Господ небето и земята, а в седмия ден се успокои и почина си.
18 И даде на Мойсея, като престана да говори с него на Синайската гора, две плочи на свидетелството, плочи каменни написани с Божия пръст.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40