Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 35 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И събра Мойсей всичкото събрание на Израилевите синове и рече им: Това е което заповяда Господ да правите.
2 Шест дни да се работи работа; а седмий ден да ви бъде свет, събота на упокоение посвещена Господу: всеки който работи в него ден да се умъртви.
3 В съботен ден да не кладете огън в никое от жилищата си.
4 И говори Мойсей на всичкото събрание от Израилевите синове и казваше: Това е словото което Господ заповяда и рече:
5 Вземете приношение за Господа от каквото имате: всеки който има произволение в сърдцето си нека принесе приношението Господне: злато, и сребро, и мед,
6 и синьо, и багрено, и червено, и висон, и козина,
7 и очервени кожи от овни, и язовечки кожи, и дърво ситим,
8 и масло за светене, и аромати за масло на помазанието и за благовонното кадене,
9 и ониксови камене, и камене да се вложат на ефода и на нагръдника.
10 И всеки мъдър сърдцем между вас да дойде и да направи всичко, което заповяда Господ:
11 скинията, прикрова й, покривалото й, петелките й, и дъските й, вереите й, стълповете й, и подложките й,
12 ковчега и върлините му, очистилището, и закривателната завеса,
13 трапезата и върлините й и всичките й съдове, и хляба на предложението,
14 и светилника за светенето, и съдовете му, и светилата му, и маслото за светенето,
15 и олтаря на каденето и върлините му, и маслото за помазане, и благовонното кадене, и закрова на входа на скинията.
16 олтаря на всесъжението, и медната за него решетка, върлините му, и всичките му съдове, омивалницата и стоялото й,
17 привезките на двора, стълповете му и подложките им, и закрова за дверите на двора,
18 колете на скинията, и колете на двора, и въжата им,
19 служебните одежди за да служат в светилището, светите одежди за Аарона свещеника, и одеждите на синовете му, за да свещенствуват.
20 Тогаз всичкото събрание на Израилевите синове си отиде от лицето Мойсеево.
21 И дойдоха, всеки человек когото сърдце теглеше, и всеки на когото духът произволяваше, та принесоха приношение Господу за дялото на скинията на събранието, и за всяко нейно служене, и за светите одежди.
22 И дойдоха, и мъже и жени които имаха произволно сърдце, та принесоха гривни, и обеци, и пръстене, и мъниста, всякакви златни неща; и всички които принесоха златно приношение принесоха Господу.
23 И всеки человек у когото се намерваше синьо, багрено, и червено, и висон, и козина, очервени кожи от овни, и язовечки кожи, принесоха ги.
24 Всеки който можеше да направи приношение от сребро и мед принесоха приношение Господу; и всеки у когото се нахождаше дърво ситим за всяка работа на служенето принесоха.
25 И всяка жена която умееше предеше с ръцете си, и приносяше напредени синьото, и багреното, и червеното, и висона.
26 И всичките жени които ги сърдце теглеше и умееха предяха козината.
27 И началниците принесоха ониксовите камене, и каменете за вложение на ефода и на нагръдника,
28 и ароматите и маслото за светенето, и маслото за помазанието и за благовонното кадене.
29 Израилевите синове принесоха самоволно приношение Господу, всеки мъж и жена които имаха произволно сърдце да принесат за всяко дело което заповяда Господ чрез Мойсеева ръка да бъде.
30 И рече Мойсей на Израилевите синове: Вижте, Господ повикна на име Веселеила сина на Урия, който е син Оров, от Юдиното племе,
31 и изпълни го с Дух Божий, с мъдрост, разум, и знание, и с всяко изкуство,
32 за да измисля художествени дела, да работи злато, и сребро, и мед,
33 и да изсича камене за вложение, и да дяла дърва за изработване, на всяко художествено дело.
34 И даде в сърдцето му да поучава, той и Елиав синът Ахисамахов, от Дановото племе.
35 Изпълни с мъдрост сърдцето им за да работят всяка работа на ваятел, и на изкусен художник, и на везател в синьо, и в багрено, в червено, и във висон, и на ткач, сиреч, на онези които работят всяка работа и измислят художествени дела.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40