Търсене в Библията онлайн
 
Изход 35 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И събра Мойсей всичкото събрание на Израилевите синове и рече им: Това е което заповяда Господ да правите.
2 Шест дни да се работи работа; а седмий ден да ви бъде свет, събота на упокоение посвещена Господу: всеки който работи в него ден да се умъртви.
3 В съботен ден да не кладете огън в никое от жилищата си.
4 И говори Мойсей на всичкото събрание от Израилевите синове и казваше: Това е словото което Господ заповяда и рече:
5 Вземете приношение за Господа от каквото имате: всеки който има произволение в сърдцето си нека принесе приношението Господне: злато, и сребро, и мед,
6 и синьо, и багрено, и червено, и висон, и козина,
7 и очервени кожи от овни, и язовечки кожи, и дърво ситим,
8 и масло за светене, и аромати за масло на помазанието и за благовонното кадене,
9 и ониксови камене, и камене да се вложат на ефода и на нагръдника.
10 И всеки мъдър сърдцем между вас да дойде и да направи всичко, което заповяда Господ:
11 скинията, прикрова й, покривалото й, петелките й, и дъските й, вереите й, стълповете й, и подложките й,
12 ковчега и върлините му, очистилището, и закривателната завеса,
13 трапезата и върлините й и всичките й съдове, и хляба на предложението,
14 и светилника за светенето, и съдовете му, и светилата му, и маслото за светенето,
15 и олтаря на каденето и върлините му, и маслото за помазане, и благовонното кадене, и закрова на входа на скинията.
16 олтаря на всесъжението, и медната за него решетка, върлините му, и всичките му съдове, омивалницата и стоялото й,
17 привезките на двора, стълповете му и подложките им, и закрова за дверите на двора,
18 колете на скинията, и колете на двора, и въжата им,
19 служебните одежди за да служат в светилището, светите одежди за Аарона свещеника, и одеждите на синовете му, за да свещенствуват.
20 Тогаз всичкото събрание на Израилевите синове си отиде от лицето Мойсеево.
21 И дойдоха, всеки человек когото сърдце теглеше, и всеки на когото духът произволяваше, та принесоха приношение Господу за дялото на скинията на събранието, и за всяко нейно служене, и за светите одежди.
22 И дойдоха, и мъже и жени които имаха произволно сърдце, та принесоха гривни, и обеци, и пръстене, и мъниста, всякакви златни неща; и всички които принесоха златно приношение принесоха Господу.
23 И всеки человек у когото се намерваше синьо, багрено, и червено, и висон, и козина, очервени кожи от овни, и язовечки кожи, принесоха ги.
24 Всеки който можеше да направи приношение от сребро и мед принесоха приношение Господу; и всеки у когото се нахождаше дърво ситим за всяка работа на служенето принесоха.
25 И всяка жена която умееше предеше с ръцете си, и приносяше напредени синьото, и багреното, и червеното, и висона.
26 И всичките жени които ги сърдце теглеше и умееха предяха козината.
27 И началниците принесоха ониксовите камене, и каменете за вложение на ефода и на нагръдника,
28 и ароматите и маслото за светенето, и маслото за помазанието и за благовонното кадене.
29 Израилевите синове принесоха самоволно приношение Господу, всеки мъж и жена които имаха произволно сърдце да принесат за всяко дело което заповяда Господ чрез Мойсеева ръка да бъде.
30 И рече Мойсей на Израилевите синове: Вижте, Господ повикна на име Веселеила сина на Урия, който е син Оров, от Юдиното племе,
31 и изпълни го с Дух Божий, с мъдрост, разум, и знание, и с всяко изкуство,
32 за да измисля художествени дела, да работи злато, и сребро, и мед,
33 и да изсича камене за вложение, и да дяла дърва за изработване, на всяко художествено дело.
34 И даде в сърдцето му да поучава, той и Елиав синът Ахисамахов, от Дановото племе.
35 Изпълни с мъдрост сърдцето им за да работят всяка работа на ваятел, и на изкусен художник, и на везател в синьо, и в багрено, в червено, и във висон, и на ткач, сиреч, на онези които работят всяка работа и измислят художествени дела.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40