Търсене в Библията онлайн
 
Изход 37 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И направи Веселеил ковчега от дърво ситим: два лакта и половина дължината му, и един лакът и половина ширината му, и един лакът и половина височината му.
2 И обкова го с чисто злато отвътре и отвън, и направи му златен венец наоколо.
3 И изле за него четири златни колцета за четирите му ъгла: две колцета на едната му страна, и две колцета на другата му страна.
4 И направи върлини от дърво ситим, и обкова ги със злато.
5 И провря върлините през колцетатата от страните на ковчега, за да се носи ковчегът.
6 И направи очистилището от чисто злато: два лакта и половина дължината му, и един лакът и половина ширината му.
7 И направи два херувима от злато: изковани ги направи, на двата края на очистилището:
8 един херувим от единия край, и един херувим от другия край: от същото очистилище направи херувимите на двата му края.
9 И херувимите бяха с разпрострени отгоре криле, и покриваха с крилете си очистилището; и лицата им бяха едно срещу друго: към очистилището бяха лицата на херувимите.
10 И направи трапезата от дърво ситим: два лакта дължината й, и един лакът ширината й, и височината й един лакът и половина.
11 И обкова я с чисто злато, и направи й златен венец наоколо.
12 Направи й и краищник наоколо, една длан на шир; и върх краищника й наоколо направи златен венец.
13 И изля за нея четири златни колцета, и тури колцетата на четири ъгла които бяха на четирите й нозе.
14 Около краищника бяха колцетата, влагалища на върлините за да носят трапезата.
15 И направи върлините от дърво ситим, и обкова ги със злато, за да носят трапезата.
16 И направи от чисто злато съдовете които бяха на трапезата, блюдата й, и темянниците й, и тасовете й, и възливалниците й за да стават с тях възлиянията.
17 И направи светилника от чисто злато: изкован направи светилника: стеблото му, и ветвите му, чашките му, яблъчките му, и цветята бяха из него си.
18 И шест ветви излезваха от страните му, три ветви на светилника от едната му страна, и три ветви на светилника от другата му страна:
19 на едната ветва три чашки като мигдали, една яблъчка, и едно цвете; и на другата ветва три чашки като мигдали, една яблъчка, и едно цвете: така и на шестте ветви които излязваха из светилника.
20 И на стеблото на светилника имаше четири като мигдали чашки, с яблъчките им и цветята им,
21 и на шестте ветви които изхождаха от светилника, една яблъчка под двете му ветви, и една яблъчка под двете му ветви, и една яблъчка под двете му ветви.
22 Яблъчките им и ветвите им бяха от него: всичкото му цяло изковано от чисто злато.
23 И направи седемте му светила, и щипците му, и подноските му от чисто злато.
24 От един талант чисто злато направи него и всичките му съдове.
25 И направи олтаря на каденето от дърво ситим: дължината му един лакът, и ширината му един лакът, четвероъгълен, и височината му два лакта: роговете му бяха от него си.
26 И обкова го с чисто злато, върха му, и страните му наоколо, и роговете му; и направи му златен венец наоколо.
27 И под венеца му направи две златни колцета за него, близу при двата му ъгла, на двете му страни, за да са влагалища на върлините, та да го носят с тях.
28 И направи върлините от дърво ситим, и обкова ги със злато.
29 И направи светото масло на помазанието, и чистия благовонен темян, по изкуството на мироварец.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40