Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 37 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И направи Веселеил ковчега от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина, и лакът и половина висок.
2 Обкова го отвътре и отвън с чисто злато, и направи му златен венец наоколо.
3 И изля за него четири златни колелца за четирите му долни ъгъла, две колелца на едната му страна, и две колелца на другата му страна.
4 Направи и върлини от ситимово дърво и обкова ги със злато.
5 И провря върлините през колелцата от страните на ковчега за да се носи ковчегът.
6 И направи умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго, и лакът и половина широко.
7 И направи два херувима от злато, изковани ги направи, на двата края на умилостивилището,
8 един херувим на единия край, и един херувим на другия край; част от самото умилостивилище направи херувимите на двата му края.
9 И херувимите бяха с разперени отгоре крила, и покриваха с крилата си умилостивилището; и лицата им бяха едно срещу друго; към умилостивилището бяха обърнати лицата на херувимите.
10 И направи трапезата от ситимово дърво, два лакътя дълга, един лакът широка, и лакът и половина висока.
11 Обкова я с чисто злато, и направи й златен венец наоколо.
12 Направи й наоколо и перваз, една длан широк, и направи златен венец около перваза й.
13 И изля за нея четири златни колелца, и постави колелцата на четирите ъгъла, които бяха при четирите й нозе.
14 До самия перваз бяха колелцата, като влагалища на върлините, за да се носи трапезата.
15 Направи върлините от ситимово дърво, и обкова ги със злато, за да се носи трапезата с тях.
16 И направи от чисто злато приборите, които бяха на трапезата, блюдата й, темянниците й, тасовете й, и поливалниците й, за употреба при възлиянията.
17 И направи светилника от чисто злато; изкован направи светилника; стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му и цветята му бяха част от самия него.
18 Шест клона се издаваха от страните му, три клона на светилника, от едната му страна, и три клона на светилника от другата му страна.
19 На единия клон имаше три чашки, като бадеми, една топчица и едно цвете, и на другия клон три чашки като бадеми, една топчица и едно цвете; така и на шестте клона, които се издаваха от светилника.
20 И на стъблото на светилника имаше четири чашки като бадеми, с топчиците им и цветята им.
21 И на шестте клона, които се издаваха от светилника, имаше под първите два клона една топчица, под вторите два клона една топчица и под третите два клона една топчица.
22 Топчиците им и клоновете им бяха част от самия него; светилникът беше цял изкован от чисто злато.
23 И направи седемте му светила, щипците му и пепелниците му от чисто злато.
24 От един талант чисто злато направи него и всичките му прибори.
25 И направи кадилния олтар от ситимово дърво, един лакът дълъг и един лакът широк, четвъртит; и височината му беше два лакътя; а роговете му бяха част от самия него.
26 Обкова с чисто злато върха му, страните му наоколо, и роговете му; и направи му златен венец наоколо.
27 А под венеца му му направи две златни колелца, близо при двата му ъгъла, на двете му страни, за да бъдат влагалища на върлините, за да го носят с тях.
28 Върлините направи от ситимово дърво, и обкова ги със злато.
29 И направи светото миро за помазване, и чистия благоуханен темян, според изкуството на мироварец.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40