Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 37 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И направи Веселеил ковчега от дърво ситим: два лакта и половина дължината му, и един лакът и половина ширината му, и един лакът и половина височината му.
2 И обкова го с чисто злато отвътре и отвън, и направи му златен венец наоколо.
3 И изле за него четири златни колцета за четирите му ъгла: две колцета на едната му страна, и две колцета на другата му страна.
4 И направи върлини от дърво ситим, и обкова ги със злато.
5 И провря върлините през колцетатата от страните на ковчега, за да се носи ковчегът.
6 И направи очистилището от чисто злато: два лакта и половина дължината му, и един лакът и половина ширината му.
7 И направи два херувима от злато: изковани ги направи, на двата края на очистилището:
8 един херувим от единия край, и един херувим от другия край: от същото очистилище направи херувимите на двата му края.
9 И херувимите бяха с разпрострени отгоре криле, и покриваха с крилете си очистилището; и лицата им бяха едно срещу друго: към очистилището бяха лицата на херувимите.
10 И направи трапезата от дърво ситим: два лакта дължината й, и един лакът ширината й, и височината й един лакът и половина.
11 И обкова я с чисто злато, и направи й златен венец наоколо.
12 Направи й и краищник наоколо, една длан на шир; и върх краищника й наоколо направи златен венец.
13 И изля за нея четири златни колцета, и тури колцетата на четири ъгла които бяха на четирите й нозе.
14 Около краищника бяха колцетата, влагалища на върлините за да носят трапезата.
15 И направи върлините от дърво ситим, и обкова ги със злато, за да носят трапезата.
16 И направи от чисто злато съдовете които бяха на трапезата, блюдата й, и темянниците й, и тасовете й, и възливалниците й за да стават с тях възлиянията.
17 И направи светилника от чисто злато: изкован направи светилника: стеблото му, и ветвите му, чашките му, яблъчките му, и цветята бяха из него си.
18 И шест ветви излезваха от страните му, три ветви на светилника от едната му страна, и три ветви на светилника от другата му страна:
19 на едната ветва три чашки като мигдали, една яблъчка, и едно цвете; и на другата ветва три чашки като мигдали, една яблъчка, и едно цвете: така и на шестте ветви които излязваха из светилника.
20 И на стеблото на светилника имаше четири като мигдали чашки, с яблъчките им и цветята им,
21 и на шестте ветви които изхождаха от светилника, една яблъчка под двете му ветви, и една яблъчка под двете му ветви, и една яблъчка под двете му ветви.
22 Яблъчките им и ветвите им бяха от него: всичкото му цяло изковано от чисто злато.
23 И направи седемте му светила, и щипците му, и подноските му от чисто злато.
24 От един талант чисто злато направи него и всичките му съдове.
25 И направи олтаря на каденето от дърво ситим: дължината му един лакът, и ширината му един лакът, четвероъгълен, и височината му два лакта: роговете му бяха от него си.
26 И обкова го с чисто злато, върха му, и страните му наоколо, и роговете му; и направи му златен венец наоколо.
27 И под венеца му направи две златни колцета за него, близу при двата му ъгла, на двете му страни, за да са влагалища на върлините, та да го носят с тях.
28 И направи върлините от дърво ситим, и обкова ги със злато.
29 И направи светото масло на помазанието, и чистия благовонен темян, по изкуството на мироварец.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40