Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 38 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И направи олтаря на всесъжението от дърво ситим: пет лакти дължината му, и пет лакти ширината му, четвероъгълен, и височината му три лакти.
2 И направи роговете му на четирите му ъгъла: роговете му бяха от истия; и обкова го с мед.
3 И направи всичките съдове на олтаря, котлите, и лопатите, и тасовете, и вилиците, и въглениците: всичките му съдове направи медни.
4 И направи за олтаря медна решетка, работа като на мрежа, под околността му отдолу до средата му.
5 И изля четири колцета за четирите края на медната решетка, влагалища на върлините.
6 И направи върлините от дърво ситим, и обкова ги с мед.
7 И провря върлините през колцетата от страните на олтаря за да го носят с тях: направи го от дъски хралуп.
8 И направи омивалницата медна, и стоялото й медно, от огледалата на събираемите жени които се събираха при вратата на скинията на събранието.
9 И направи двора: От южната страна към пладне привесите на двора бяха от препреден висон, сто лакти:
10 стълповете им бяха двадесет, и медните им подложки двадесет: куките на стълповете и свръзките им, сребърни.
11 И за северната страна привесите бяха сто лакти: стълповете им двадесет, и медните им подложки двадесет: куките на стълповете и свръзките им, сребърни.
12 И на западната страна бяха привесите петдесет лакти: стълповете им десет, и подложките им десет: куките на стълповете и свръзките им, сребърни.
13 И за източната страна право към изток, петдесет лакти:
14 привесите от едната страна на вратата бяха петнадесет лакти: стълповете им три, и подложките им три;
15 и на другата страна (отсам и отсам на дворните врата) привесите бяха петнадесет лакти: стълповете им три, и подложките им три:
16 всичките дворни привеси наоколо, от препреден висон.
17 И подложките на стълповете бяха медни: куките на стълповете и свръзките им сребърни, и върховете им обковани със сребро; и всичките стълпове на двора бяха свързани със сребро.
18 И закровът на дворните врата беше везана работа, от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон; и двадесет лакти дължината му, а височината пет лакти широка, както привесите на двора;
19 и стълповете им четири, и медните им подложки четири: куките им сребърни, и върховете им обковани със сребро, и свръзките им сребърни.
20 И всичките коле на скинията и на двора наоколо бяха медни.
21 Тези са изброените вещи на скинията, сиреч, на скинията на свидетелството, както, според повелението Мойсеево, се изброиха с ръката на Итамара, сина на Аарона свещеника, за служенето на Левитите.
22 И Веселеил, синът на Урия сина Орова, от племето Юдино, направи всичко което заповяда Бог Мойсею,
23 И с него Елиав, син Ахисамахов, от племето Даново, ваятел, и изкусен художник, и везател на синьо, и на багрено, и на червено, и на висон.
24 Всичкото злато което се употреби за работенето във всичката работа на светилището, златото на приношението, беше двадесет и девет таланта, и седемстотин и тридесет сикли, според сикъла на светилището;
25 и среброто от данта на изброените от събранието, сто таланта и тисяща и седемстотин и седемдесет и пет сикли, според сикъла на светилището:
26 един веках на глава, сиреч, половин сикъл според сикъла на светилището, за всекиго що е минал в изброението, на възраст от двадесет години и нагоре, за шестстотин и три тисящи и петстотин и петдесет души.
27 И от среброто на стоте таланта изляха се подложките на светилището и подложките на завесата: сто подложки, от сто таланта, един талант за една подложка.
28 И от едната тисяща и седемстотин и пет сикли направи куките за стълповете, и обкова върховете им, и свърза ги.
29 И медта на приношението беше седемдесет таланта, две тисящи и четиристотин сикли.
30 И от него направи подложките за дверите на скинията на събранието, и медния олтар, и медната решетка за него, и всичките олтарски съдове,
31 и подложките за двора наоколо, и подложките на дворните врата, и всичките коле на скинията, и всичките коле за двора наоколо.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40