Търсене в Библията онлайн
 
Изход 38 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И направи олтаря на всесъжението от дърво ситим: пет лакти дължината му, и пет лакти ширината му, четвероъгълен, и височината му три лакти.
2 И направи роговете му на четирите му ъгъла: роговете му бяха от истия; и обкова го с мед.
3 И направи всичките съдове на олтаря, котлите, и лопатите, и тасовете, и вилиците, и въглениците: всичките му съдове направи медни.
4 И направи за олтаря медна решетка, работа като на мрежа, под околността му отдолу до средата му.
5 И изля четири колцета за четирите края на медната решетка, влагалища на върлините.
6 И направи върлините от дърво ситим, и обкова ги с мед.
7 И провря върлините през колцетата от страните на олтаря за да го носят с тях: направи го от дъски хралуп.
8 И направи омивалницата медна, и стоялото й медно, от огледалата на събираемите жени които се събираха при вратата на скинията на събранието.
9 И направи двора: От южната страна към пладне привесите на двора бяха от препреден висон, сто лакти:
10 стълповете им бяха двадесет, и медните им подложки двадесет: куките на стълповете и свръзките им, сребърни.
11 И за северната страна привесите бяха сто лакти: стълповете им двадесет, и медните им подложки двадесет: куките на стълповете и свръзките им, сребърни.
12 И на западната страна бяха привесите петдесет лакти: стълповете им десет, и подложките им десет: куките на стълповете и свръзките им, сребърни.
13 И за източната страна право към изток, петдесет лакти:
14 привесите от едната страна на вратата бяха петнадесет лакти: стълповете им три, и подложките им три;
15 и на другата страна (отсам и отсам на дворните врата) привесите бяха петнадесет лакти: стълповете им три, и подложките им три:
16 всичките дворни привеси наоколо, от препреден висон.
17 И подложките на стълповете бяха медни: куките на стълповете и свръзките им сребърни, и върховете им обковани със сребро; и всичките стълпове на двора бяха свързани със сребро.
18 И закровът на дворните врата беше везана работа, от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон; и двадесет лакти дължината му, а височината пет лакти широка, както привесите на двора;
19 и стълповете им четири, и медните им подложки четири: куките им сребърни, и върховете им обковани със сребро, и свръзките им сребърни.
20 И всичките коле на скинията и на двора наоколо бяха медни.
21 Тези са изброените вещи на скинията, сиреч, на скинията на свидетелството, както, според повелението Мойсеево, се изброиха с ръката на Итамара, сина на Аарона свещеника, за служенето на Левитите.
22 И Веселеил, синът на Урия сина Орова, от племето Юдино, направи всичко което заповяда Бог Мойсею,
23 И с него Елиав, син Ахисамахов, от племето Даново, ваятел, и изкусен художник, и везател на синьо, и на багрено, и на червено, и на висон.
24 Всичкото злато което се употреби за работенето във всичката работа на светилището, златото на приношението, беше двадесет и девет таланта, и седемстотин и тридесет сикли, според сикъла на светилището;
25 и среброто от данта на изброените от събранието, сто таланта и тисяща и седемстотин и седемдесет и пет сикли, според сикъла на светилището:
26 един веках на глава, сиреч, половин сикъл според сикъла на светилището, за всекиго що е минал в изброението, на възраст от двадесет години и нагоре, за шестстотин и три тисящи и петстотин и петдесет души.
27 И от среброто на стоте таланта изляха се подложките на светилището и подложките на завесата: сто подложки, от сто таланта, един талант за една подложка.
28 И от едната тисяща и седемстотин и пет сикли направи куките за стълповете, и обкова върховете им, и свърза ги.
29 И медта на приношението беше седемдесет таланта, две тисящи и четиристотин сикли.
30 И от него направи подложките за дверите на скинията на събранието, и медния олтар, и медната решетка за него, и всичките олтарски съдове,
31 и подложките за двора наоколо, и подложките на дворните врата, и всичките коле на скинията, и всичките коле за двора наоколо.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40