Търсене в Библията онлайн
 
Изход 39 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И от синьото, моравото и червеното направиха служебни одежди за служене в светилището, и направиха светите одежди за Аарона, както Господ заповяда на Моисея.
2 Направи ефода от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.
3 И изковаха златото на тънки плочи, които нарязаха на тънки нишки, за да ги работят между синьото, моравото, червеното и висона, изкусна изработка.
4 Направиха му презрамки, които да се връзват, за да се държи заедно на двата края,
5 и препаската на ефода от същата материя и според неговата направа, от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон, според както Господ заповяда на Моисея.
6 Изработиха ониксови камъни, закрепени със златни гнездица, и изрязаха на тях, както се изрязват печати, имената на синовете на Израиля.
7 И тури ги на презрамките на ефода, като камъни за спомен на израилтяните, според както Господ заповяда на Моисея.
8 Направи нагръдника, според направата на ефода, изкусна изработка от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон.
9 Четвъртит беше; направиха нагръдника двоен, една педя дълъг и една педя широк, и двоен.
10 И закрепиха на него четири реда камъни: ред сард топаз и смарагд беше първият ред;
11 вторият ред: антракс, сапфир и адамант,
12 третият ред: лигирий, агат, аметист;
13 а четвъртият ред: хрисолит, оникс и яспис; те бяха закрепени в златни гнездица на местата си.
14 И камъните бяха според имената на синовете на Израиля; те бяха дванадесет според техните имена; и на всеки от тях бе изрязано, като на печат, по едно име от дванадесетте племена.
15 И на нагръдника направиха венцеобразни верижки, изплетена работа от чисто злато.
16 Направиха и две златни гнездица и две златни колелца, и туриха двете колелца на двата края на нагръдника.
17 И провряха двете изплетени златни верижки през двете колелца по краищата на нагръдника.
18 А другите два края на двете изплетени верижки ставиха с двете гнездица, и туриха ги на презрамките на ефода на външната му страна.
19 И направиха още две златни колелца, които туриха на двата края на нагръдника, на страната му, която е на вътрешната страна на ефода.
20 И направиха още други две златни колелца, които положиха отдолу на двете страни на ефода, на външната му страна, там гдето краищата му се събират, над препаската на ефода.
21 И вързаха нагръдника чрез колелцата му, за колелцата на ефода със син ширит, за да бъде над препаската на ефода, така щото нагръдникът да се не отделя от ефода, според както Господ заповяда на Моисея.
22 Направи мантията на ефода, тъкана изработка цяла от синьо.
23 И в средата на мантията имаше отвор, като отвора на броня, с нашивка около отвора, за да се не дере.
24 По полите на мантията направиха нарове от синьо, мораво, червено и препреден висон.
25 И направиха звънци от чисто злато, и туриха звънците между наровете на полите на мантията, наоколо между наровете,
26 звънец и нар, звънец и нар, наоколо по полите на служебната мантия, според както Господ заповяда на Моисея.
27 Направиха хитоните за Аарона и за синовете му от висон, тъкана изработка;
28 и митрата от висон, великолепните гъжви от висон, ленените гащи от препреден висон;
29 и пояса, везана изработка от препреден висон, синьо, мораво и червено, според както Господ заповяда на Моисея.
30 Направиха плочицата на светия венец от чисто злато, и написаха на нея писмо като изрязване на печат, Свет Господу.
31 И туриха и син ширит, за да я привързват отгоре на митрата, според както Господ заповяда на Моисея.
32 Така се свърши всичката работа на скинията, сиреч, на шатъра за срещане; и израилтяните направиха всичко, според както Господ заповяда на Моисея; така направиха.
33 Тогава донесоха скинията на Моисея, шатъра и всичките му принадлежности, куките му, дъските му, лостовете му, стълбовете му и подложките му,
34 покривката от червенобоядисани овнешки кожи, и покривката от язовски кожи, и покривателната завеса,
35 ковчега за плочите на свидетелството, с върлините му и умилостивилището,
36 трапезата, всичките й прибори, и хлябовете за приношение,
37 чистозлатния светилник, светилата му - светилата, които трябваше да се нагледват, всичките му прибори, и маслото за осветлението,
38 златния олтар, мирото за помазване, и благоуханния темян, покривката за входа на шатъра,
39 медния олтар с медната му решетка, върлините му, и всичките му прибори, умивалника и подложката му,
40 завесите за двора, стълбовете му, подложките му, покривката за дворния вход, въжата му, и колчетата му, и всичките прибори за служене в скинията, сиреч, в шатъра за срещане,
41 служебните одежди за служене в светилището, светите одежди за свещеника Аарона и одеждите за синовете му, за да свещенодействуват.
42 Напълно както Господ заповяда на Моисея, така извършиха израилтяните цялата работа.
43 И Моисей видя цялата работа, и, ето, бяха я извършили, според както заповяда Господ; така бяха я извършили. И Моисей ги благослови.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40