Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 39 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И от синьото, и багреното, и червеното направиха служебни одежди за служене в светилището, и направиха светите одежди за Аарона, както заповяда Господ Мойсею.
2 И направи ефода от злато, от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон.
3 И изковаха златото на тънки плочи, и изсякоха ги на тънки нишки, за да ги работят между синьото, и багреното, и червеното, и висона с изкусна работа.
4 Направиха му нарамници, които да се вържат, за да се свързва на двата края,
5 и препоясанието на ефода отгоре му от същия според направата му: от злато, от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон, както заповяда Господ Мойсею.
6 И изработиха ониксовите камене, споени от златни гнездца, и изваяха на тях имената на Израилевите синове както се ваят печати.
7 И тури ги на нарамниците на ефода, като камене за помен на Израилевите синове, както заповяда Господ Мойсею.
8 И направи нагръдника от изкусна работа, според направата на ефода, от злато, от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон.
9 четвероъгълен бе: двоен направиха те нагръдника: дължината му една педа, и ширината му една педа, двоен.
10 И споиха на него четири реда камене: ред, сард, топаз, и смарагд, първий ред;
11 и вторий ред, антракс, сапфир, и адамант;
12 и третий ред, лигирий, ахат, и аметист;
13 и четвъртий ред, хрисолит, оникс, и яспис: споени в златни гнездца по вложението им.
14 И каменете бяха според имената на Израилевите синове: те бяха дванадесет според имената им; и на всеки от тях бе изваено, като на печат, по едно име от дванадесетте племена.
15 И върху нагръдника направиха вити верижици плетена работа от чисто злато.
16 И направиха две златни гнездца и две златни колцета, и туриха двете колцета на двата края на нагръдника.
17 И провряха двете плетени златни верижици през двете колцета по краищата на нагръдника.
18 И другите два края на двете плетени верижици ставиха с двете гнездца, и туриха ги на нарамниците на ефода откъм лицето му.
19 И направиха две златни колцета, и туриха ги на двата края на нагръдника от тази му страна която е към ефода отвътре.
20 И направиха две други златни колцета, и положиха ги на двете страни на ефода отдолу, към лицето му срещу съединението му над препоясанието на ефода.
21 И вързаха нагръдника с колцетата му за колцетата на ефода с ширит от синьо, за да е над препоясанието на ефода, така щото нагръдникът да не е отделен от върху ефода, както заповяда Господ Мойсею.
22 И направи мантията на ефода, ткана работа, все от синьо.
23 И в средата на мантията имаше отвор като отвора на броня, с обтока около отвора да се не дере.
24 И по полите на мантията направиха нарове от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон.
25 И направиха звънци от чисто злато, и туриха звънците между наровете по полите на мантията, между наровете наоколо,
26 звънец и нар, звънец и нар, по полите на служебната мантия наоколо, както заповяда Господ Мойсею.
27 И направиха хитоните от висон ткана работа, за Аарона и за синовете му,
28 и кидара от висон, и великолепните гъжви от висон, и ленените гащи от препреден висон,
29 и пояса от препреден висон, и синьо, багрено, и червено, везана работа, както заповяда Господ Мойсею.
30 И направиха плочицата на светия венец от чисто злато, и писаха на нея писмо като ваяне на печат, СВЕТИНЯ ГОСПОДУ.
31 И привързаха й син ширит за да я турят отгоре на кидара, както заповяда Господ Мойсею.
32 Така се свърши всичката работа на скинията, сиреч, на шатъра на събранието; и направиха Израилевите синове всичко както заповяда Господ Мойсею: така направиха.
33 И донесоха скинията Мойсею, скинията и всичките й съдове, петелките й, дъските й, вереите й, и стълповете й, и подложките й,
34 и прикривалото от овенски червени кожи, и прикривалото от язовечки кожи, и закривателната завеса,
35 ковчега на свидетелството и върлините му, и очистилището,
36 трапезата, всичките й съдове, и хлябовете на предложението,
37 чистия светилник, светилата му, светилата за нареждане, и всичките му съдове, и маслото за светенето,
38 и златния олтар, и маслото за помазание, и благовонния темян, и закрова за дверите на скинията,
39 медния олтар и медната му решетка, и върлините му, и всичките му съдове, омивалницата и стоялото й,
40 привесите на двора, стълповете му, и подложките му, и закрова за дворните врата, въжата му, и колете му, и всичките съдове за служене в скинията, сиреч, в шатъра на събранието,
41 служебните одежди за служене в светилището, и светите одежди за Аарона свещеника, и одеждите на синовете му, за да свещенствуват.
42 Всичко както заповяда Господ Мойсею, така направиха Израилевите синове всички тези работи.
43 И видя Мойсей всичката работа, и, ето, бяха я направили както заповяда Господ: така направиха; и благослови ги Мойсей.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40