Търсене в Библията онлайн
 
Изход 39 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И от синьото, и багреното, и червеното направиха служебни одежди за служене в светилището, и направиха светите одежди за Аарона, както заповяда Господ Мойсею.
2 И направи ефода от злато, от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон.
3 И изковаха златото на тънки плочи, и изсякоха ги на тънки нишки, за да ги работят между синьото, и багреното, и червеното, и висона с изкусна работа.
4 Направиха му нарамници, които да се вържат, за да се свързва на двата края,
5 и препоясанието на ефода отгоре му от същия според направата му: от злато, от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон, както заповяда Господ Мойсею.
6 И изработиха ониксовите камене, споени от златни гнездца, и изваяха на тях имената на Израилевите синове както се ваят печати.
7 И тури ги на нарамниците на ефода, като камене за помен на Израилевите синове, както заповяда Господ Мойсею.
8 И направи нагръдника от изкусна работа, според направата на ефода, от злато, от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон.
9 четвероъгълен бе: двоен направиха те нагръдника: дължината му една педа, и ширината му една педа, двоен.
10 И споиха на него четири реда камене: ред, сард, топаз, и смарагд, първий ред;
11 и вторий ред, антракс, сапфир, и адамант;
12 и третий ред, лигирий, ахат, и аметист;
13 и четвъртий ред, хрисолит, оникс, и яспис: споени в златни гнездца по вложението им.
14 И каменете бяха според имената на Израилевите синове: те бяха дванадесет според имената им; и на всеки от тях бе изваено, като на печат, по едно име от дванадесетте племена.
15 И върху нагръдника направиха вити верижици плетена работа от чисто злато.
16 И направиха две златни гнездца и две златни колцета, и туриха двете колцета на двата края на нагръдника.
17 И провряха двете плетени златни верижици през двете колцета по краищата на нагръдника.
18 И другите два края на двете плетени верижици ставиха с двете гнездца, и туриха ги на нарамниците на ефода откъм лицето му.
19 И направиха две златни колцета, и туриха ги на двата края на нагръдника от тази му страна която е към ефода отвътре.
20 И направиха две други златни колцета, и положиха ги на двете страни на ефода отдолу, към лицето му срещу съединението му над препоясанието на ефода.
21 И вързаха нагръдника с колцетата му за колцетата на ефода с ширит от синьо, за да е над препоясанието на ефода, така щото нагръдникът да не е отделен от върху ефода, както заповяда Господ Мойсею.
22 И направи мантията на ефода, ткана работа, все от синьо.
23 И в средата на мантията имаше отвор като отвора на броня, с обтока около отвора да се не дере.
24 И по полите на мантията направиха нарове от синьо, и багрено, и червено, и препреден висон.
25 И направиха звънци от чисто злато, и туриха звънците между наровете по полите на мантията, между наровете наоколо,
26 звънец и нар, звънец и нар, по полите на служебната мантия наоколо, както заповяда Господ Мойсею.
27 И направиха хитоните от висон ткана работа, за Аарона и за синовете му,
28 и кидара от висон, и великолепните гъжви от висон, и ленените гащи от препреден висон,
29 и пояса от препреден висон, и синьо, багрено, и червено, везана работа, както заповяда Господ Мойсею.
30 И направиха плочицата на светия венец от чисто злато, и писаха на нея писмо като ваяне на печат, СВЕТИНЯ ГОСПОДУ.
31 И привързаха й син ширит за да я турят отгоре на кидара, както заповяда Господ Мойсею.
32 Така се свърши всичката работа на скинията, сиреч, на шатъра на събранието; и направиха Израилевите синове всичко както заповяда Господ Мойсею: така направиха.
33 И донесоха скинията Мойсею, скинията и всичките й съдове, петелките й, дъските й, вереите й, и стълповете й, и подложките й,
34 и прикривалото от овенски червени кожи, и прикривалото от язовечки кожи, и закривателната завеса,
35 ковчега на свидетелството и върлините му, и очистилището,
36 трапезата, всичките й съдове, и хлябовете на предложението,
37 чистия светилник, светилата му, светилата за нареждане, и всичките му съдове, и маслото за светенето,
38 и златния олтар, и маслото за помазание, и благовонния темян, и закрова за дверите на скинията,
39 медния олтар и медната му решетка, и върлините му, и всичките му съдове, омивалницата и стоялото й,
40 привесите на двора, стълповете му, и подложките му, и закрова за дворните врата, въжата му, и колете му, и всичките съдове за служене в скинията, сиреч, в шатъра на събранието,
41 служебните одежди за служене в светилището, и светите одежди за Аарона свещеника, и одеждите на синовете му, за да свещенствуват.
42 Всичко както заповяда Господ Мойсею, така направиха Израилевите синове всички тези работи.
43 И видя Мойсей всичката работа, и, ето, бяха я направили както заповяда Господ: така направиха; и благослови ги Мойсей.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40