Търсене в Библията онлайн
 
Изход 40 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И говори Господ Мойсею и рече:
2 В първия ден на първия месец да поставиш скинията, шатъра на събранието.
3 И да туриш там ковчега на свидетелството, и да закриеш ковчега със завесата.
4 И да внесеш трапезата, и да наредиш което е за нареждане на нея; и да внесеш светилника, и да запалиш светилата му.
5 И да поставиш златния олтар на каденето пред ковчега на свидетелството; и да туриш закрова на входа в скинията.
6 И да туриш олтаря на всесъжението пред входа на скинията, шатъра на събранието.
7 И да туриш омивалницата между шатъра на събранието и между олтаря, и да налееш вода в нея.
8 И да поставиш двора наоколо, и да туриш закрова на дворните врата.
9 И да вземеш маслото за помазването, и да помажеш скинията и всичко що е в нея, и да осветиш и всичките нейни съдове; и ще бъде света.
10 И да помажеш олтаря на всесъжението и всичките негови съдове, и да осветиш олтаря; и ще бъде олтар пресвет.
11 И да помажеш омивалницата и стоялото й, и да я осветиш.
12 И да приведеш Аарона и синовете му при дверите на скинията на събранието, и да ги омиеш с вода.
13 И да облечеш Аарона със светите одежди, и да го помажеш, и да го осветиш; и ще ми свещенствува.
14 И да приведеш синовете му, и да ги облечеш с хитони,
15 и да ги помажеш както си помазал баща им; и ще ми свещенствуват. И помазването им ще им бъде за всегдашно свещенство в родовете им.
16 И направи Мойсей всичко както му заповяда Господ: така направи.
17 И в първия месец на втората година, в първия ден на месеца, постави се скинията.
18 И постави Мойсей скинията, и подложи подложките й, и постави дъските й, и намести вереите й, и възправи стълповете й.
19 И разпростря шатъра върх скинията, и тури прикривалото на шатъра отгоре му, както заповяда Господ Мойсею.
20 И като взе свидетелството положи го в ковчега, и вложи върлините в колцетата на ковчега, и тури очистилището на ковчега отгоре.
21 И внесе ковчега в скинията, и окачи закривателната завеса, и закри ковчега на свидетелството, както бе заповядал Господ Мойсею.
22 И сложи трапезата в скинията на събранието към северната страна на скинията, отвън завесата.
23 И нареди на нея хлябовете пред Господа, както бе заповядал Господ Мойсею.
24 И тури светилника в скинията на събранието срещу трапезата, към южната страна на скинията.
25 И запали светилата пред Господа, както бе заповядал Господ Мойсею.
26 И положи златния олтар в скинията на събранието, пред завесата;
27 и покади над него с благовонен темян, както бе заповядал Господ Мойсею.
28 И окачи закрова на входа в скинията.
29 И олтаря на всесъжението положи при входа на скинията, сиреч, шатъра на събранието, и принесе на него всесъжението и хлебното приношение, както бе заповядал Господ Мойсею.
30 И положи омивалницата между шатъра на събранието и олтаря, и наля в нея вода за да се мият.
31 И Мойсей и Аарон и синовете му миеха от нея ръцете си и нозете си:
32 когато влазяха в шатъра на събранието, и когато пристъпваха при олтаря, миеха се, както бе заповядал Господ Мойсею.
33 И постави двора около скинията и олтаря, и окачи закрова на дворните врата. Така свърши Мойсей делото.
34 Тогаз облакът покри шатъра на събранието, и славата Господня изпълни скинията.
35 И не можа Мойсей да влезе в скинията на събранието, защото облакът стоеше над него, и славата Господня изпълни скинията.
36 И когато се дигаше облакът от скинията, тогаз Израилевите синове тръгваха на път във всичките си пътувания;
37 но ако облакът не се дигаше, тогаз не тръгваха до деня на дигането му.
38 Защото облакът Господен беше над скинията дене; а ноще над нея беше огън пред очите на всичкия дом Израилев, във всичките им пътувания.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40