Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 40 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И говори Господ Мойсею и рече:
2 В първия ден на първия месец да поставиш скинията, шатъра на събранието.
3 И да туриш там ковчега на свидетелството, и да закриеш ковчега със завесата.
4 И да внесеш трапезата, и да наредиш което е за нареждане на нея; и да внесеш светилника, и да запалиш светилата му.
5 И да поставиш златния олтар на каденето пред ковчега на свидетелството; и да туриш закрова на входа в скинията.
6 И да туриш олтаря на всесъжението пред входа на скинията, шатъра на събранието.
7 И да туриш омивалницата между шатъра на събранието и между олтаря, и да налееш вода в нея.
8 И да поставиш двора наоколо, и да туриш закрова на дворните врата.
9 И да вземеш маслото за помазването, и да помажеш скинията и всичко що е в нея, и да осветиш и всичките нейни съдове; и ще бъде света.
10 И да помажеш олтаря на всесъжението и всичките негови съдове, и да осветиш олтаря; и ще бъде олтар пресвет.
11 И да помажеш омивалницата и стоялото й, и да я осветиш.
12 И да приведеш Аарона и синовете му при дверите на скинията на събранието, и да ги омиеш с вода.
13 И да облечеш Аарона със светите одежди, и да го помажеш, и да го осветиш; и ще ми свещенствува.
14 И да приведеш синовете му, и да ги облечеш с хитони,
15 и да ги помажеш както си помазал баща им; и ще ми свещенствуват. И помазването им ще им бъде за всегдашно свещенство в родовете им.
16 И направи Мойсей всичко както му заповяда Господ: така направи.
17 И в първия месец на втората година, в първия ден на месеца, постави се скинията.
18 И постави Мойсей скинията, и подложи подложките й, и постави дъските й, и намести вереите й, и възправи стълповете й.
19 И разпростря шатъра върх скинията, и тури прикривалото на шатъра отгоре му, както заповяда Господ Мойсею.
20 И като взе свидетелството положи го в ковчега, и вложи върлините в колцетата на ковчега, и тури очистилището на ковчега отгоре.
21 И внесе ковчега в скинията, и окачи закривателната завеса, и закри ковчега на свидетелството, както бе заповядал Господ Мойсею.
22 И сложи трапезата в скинията на събранието към северната страна на скинията, отвън завесата.
23 И нареди на нея хлябовете пред Господа, както бе заповядал Господ Мойсею.
24 И тури светилника в скинията на събранието срещу трапезата, към южната страна на скинията.
25 И запали светилата пред Господа, както бе заповядал Господ Мойсею.
26 И положи златния олтар в скинията на събранието, пред завесата;
27 и покади над него с благовонен темян, както бе заповядал Господ Мойсею.
28 И окачи закрова на входа в скинията.
29 И олтаря на всесъжението положи при входа на скинията, сиреч, шатъра на събранието, и принесе на него всесъжението и хлебното приношение, както бе заповядал Господ Мойсею.
30 И положи омивалницата между шатъра на събранието и олтаря, и наля в нея вода за да се мият.
31 И Мойсей и Аарон и синовете му миеха от нея ръцете си и нозете си:
32 когато влазяха в шатъра на събранието, и когато пристъпваха при олтаря, миеха се, както бе заповядал Господ Мойсею.
33 И постави двора около скинията и олтаря, и окачи закрова на дворните врата. Така свърши Мойсей делото.
34 Тогаз облакът покри шатъра на събранието, и славата Господня изпълни скинията.
35 И не можа Мойсей да влезе в скинията на събранието, защото облакът стоеше над него, и славата Господня изпълни скинията.
36 И когато се дигаше облакът от скинията, тогаз Израилевите синове тръгваха на път във всичките си пътувания;
37 но ако облакът не се дигаше, тогаз не тръгваха до деня на дигането му.
38 Защото облакът Господен беше над скинията дене; а ноще над нея беше огън пред очите на всичкия дом Израилев, във всичките им пътувания.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40