Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 6 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И рече Господ Моисею: Сега ще видиш що ще сторя Фараону; защото с крепка ръка ще ги пусне, и с крепка ръка ще ги изпъди из земята си.
2 Бог говори още Моисею и рече му: Аз съм Иеова;
3 и явих се Аврааму, Исааку, и Якову с името Бог Вседържител; но не им се опознах с името си Иеова.
4 А още поставих с тях завета мой да им дам Ханаанската земя, земята на пришелството им, в която бяха пришелци.
5 И аз чух още въздиханието на Израилевите синове за порабощението което им правят Египтяните; и поменах завета си.
6 За това кажи на Израилевите. Аз съм Иеова; и ще ви извадя изпод Египетските товари, и ще ви избавя от работенето им, и ще ви изкупя с простряна мишца и с големи съдби.
7 И ще ви приема при себе си за мои люде, и ще бъда ваш Бог; и ще познаете че Аз съм Господ Бог ваш който ви изваждам изпод Египетските товари.
8 И ще ви въведа в земята за която се клех че ще я дам Аврааму, Исааку, и Якову, и ще ви я дам в наследие. Аз съм Господ.
9 И говори Моисей на Израилевите синове така, но от утеснението на душите си и от жестокото порабощение те не послушаха Моисея.
10 И говори Господ Моисею и рече:
11 Влез и речи на Фараона Египетския цар да пусне Израилевите синове из земята си.
12 И говори Моисей пред Господа и рече: Ето, Израилевите синове не ме послушаха; и как ще ме послуша Фараон като съм аз необрязан в устните?
13 И говори Господ Моисею и Аарону, и проводи ги при Израилевите синове и при Фараона Египетския цар, за да изведат Израилевите синове из Египетската земя.
14 Тези са началници на отечествените им домове: Синовете но Рувима, първородния син Израилев: Енох, и Фалу, Есрон, и Хармий: тези са Рувимовите родове.
15 И синовете Симеонови: Иемуил, и Ямин, и Аод, и Яхин, и Сохар, и Саул, син на Хананейска жена тези са Симеоновите родове.
16 И имената на Левиевите синове според родословията им са тези: Гирсон, и Каат, и Мерарий; и годините на живота Левиев бяха сто и тридесет и седем години.
17 Синовете Гирсонови са Ливний и Семей по родовете им.
18 И синовете Каатови са Амрам, и Исар, и Хеврон, и Озиил; и годините на живота Каатови бяха сто и тридесет и три години.
19 И синовете на Мерария бяха Маалий и Мусий: тези са Левиевите родове по родословията им.
20 И взе си Амрам жена леля си Иохаведа; и роди му Аарона и Моисея: и годините на живота Амрамов бяха сто и тридесет и седем години.
21 И синовете Исаарови бяха Коре, и Нефег, и Зехрий.
22 И Озииловите синове: Мисаил, и Елисафан, и Ситрий.
23 И взе си Аарон жена, Елисавета, дъщеря Аминадавова, сестра Наасонова; и роди му Надава, и Авиуда, Елеазара, и Итамара.
24 И синовете Корееви бяха Асир, и Елкана, и Авиасаф: тези са Кореевите родове.
25 И Елеазар, Аароновий син, взе си жена една от Футииловите дъщери; и роди му Финееса: тези са началниците на Левитските отци според родовете им.
26 Тези са Аарон и Моисей на които рече Господ: Изведете Израилевите синове из Египетската земя според пълковете им.
27 Тези са които говориха на Фараона Египетския цар за да изведат Израилевите синове из Египет: тези, Моисей и Аарон.
28 И в онзи ден когато говори Господ Моисею в Египетската земя,
29 говори Господ Моисею и рече: Аз съм Господ: кажи на Фараона Египетския цар всичко що ти казвам.
30 И рече Моисей пред Господа: Ето, аз съм като необрязан в устните; и как ще ме послуша Фараон?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40