Търсене в Библията онлайн
 
Изход 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И рече Господ Моисею: Сега ще видиш що ще сторя Фараону; защото с крепка ръка ще ги пусне, и с крепка ръка ще ги изпъди из земята си.
2 Бог говори още Моисею и рече му: Аз съм Иеова;
3 и явих се Аврааму, Исааку, и Якову с името Бог Вседържител; но не им се опознах с името си Иеова.
4 А още поставих с тях завета мой да им дам Ханаанската земя, земята на пришелството им, в която бяха пришелци.
5 И аз чух още въздиханието на Израилевите синове за порабощението което им правят Египтяните; и поменах завета си.
6 За това кажи на Израилевите. Аз съм Иеова; и ще ви извадя изпод Египетските товари, и ще ви избавя от работенето им, и ще ви изкупя с простряна мишца и с големи съдби.
7 И ще ви приема при себе си за мои люде, и ще бъда ваш Бог; и ще познаете че Аз съм Господ Бог ваш който ви изваждам изпод Египетските товари.
8 И ще ви въведа в земята за която се клех че ще я дам Аврааму, Исааку, и Якову, и ще ви я дам в наследие. Аз съм Господ.
9 И говори Моисей на Израилевите синове така, но от утеснението на душите си и от жестокото порабощение те не послушаха Моисея.
10 И говори Господ Моисею и рече:
11 Влез и речи на Фараона Египетския цар да пусне Израилевите синове из земята си.
12 И говори Моисей пред Господа и рече: Ето, Израилевите синове не ме послушаха; и как ще ме послуша Фараон като съм аз необрязан в устните?
13 И говори Господ Моисею и Аарону, и проводи ги при Израилевите синове и при Фараона Египетския цар, за да изведат Израилевите синове из Египетската земя.
14 Тези са началници на отечествените им домове: Синовете но Рувима, първородния син Израилев: Енох, и Фалу, Есрон, и Хармий: тези са Рувимовите родове.
15 И синовете Симеонови: Иемуил, и Ямин, и Аод, и Яхин, и Сохар, и Саул, син на Хананейска жена тези са Симеоновите родове.
16 И имената на Левиевите синове според родословията им са тези: Гирсон, и Каат, и Мерарий; и годините на живота Левиев бяха сто и тридесет и седем години.
17 Синовете Гирсонови са Ливний и Семей по родовете им.
18 И синовете Каатови са Амрам, и Исар, и Хеврон, и Озиил; и годините на живота Каатови бяха сто и тридесет и три години.
19 И синовете на Мерария бяха Маалий и Мусий: тези са Левиевите родове по родословията им.
20 И взе си Амрам жена леля си Иохаведа; и роди му Аарона и Моисея: и годините на живота Амрамов бяха сто и тридесет и седем години.
21 И синовете Исаарови бяха Коре, и Нефег, и Зехрий.
22 И Озииловите синове: Мисаил, и Елисафан, и Ситрий.
23 И взе си Аарон жена, Елисавета, дъщеря Аминадавова, сестра Наасонова; и роди му Надава, и Авиуда, Елеазара, и Итамара.
24 И синовете Корееви бяха Асир, и Елкана, и Авиасаф: тези са Кореевите родове.
25 И Елеазар, Аароновий син, взе си жена една от Футииловите дъщери; и роди му Финееса: тези са началниците на Левитските отци според родовете им.
26 Тези са Аарон и Моисей на които рече Господ: Изведете Израилевите синове из Египетската земя според пълковете им.
27 Тези са които говориха на Фараона Египетския цар за да изведат Израилевите синове из Египет: тези, Моисей и Аарон.
28 И в онзи ден когато говори Господ Моисею в Египетската земя,
29 говори Господ Моисею и рече: Аз съм Господ: кажи на Фараона Египетския цар всичко що ти казвам.
30 И рече Моисей пред Господа: Ето, аз съм като необрязан в устните; и как ще ме послуша Фараон?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40