Търсене в Библията онлайн
 
Изход 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И рече Господ Моисею: Ето, аз те поставих бог Фараону; и Аарон брат ти ще ти бъде пророк.
2 Ти ще говориш всичко което ти заповядвам; и Аарон брат ти ще говори Фараону, за да пусне Израилевите синове из земята си.
3 А аз ще ожесточа Фараоновото сърдце, и ще умножа знаменията си и чудесата си в Египетската земя.
4 Но Фараон не ще да ви послуша; и ще положа ръката си върху Египет, и ще изведа воинствата си, людете си, Израилевите синове, из Египетската земя с големи съдби.
5 И ще познаят Египтяните че аз съм Господ, кога простра ръката си върху Египет и изведа Израилевите синове отсред тях.
6 А Моисей и Аарон направиха както им заповяда Господ: така направиха.
7 И Моисей бе на възраст осемдесет години, и Аарон осемдесет и три години, когато говориха Фараону.
8 И говори Господ Моисею и Аарону и рече:
9 Когато ви говори Фараон и рече: Покажете вие чудо, тогаз ще речеш Аарону: Вземи жезъла си и хвърли го пред Фараона; и ще стане змия.
10 И влязоха Моисей и Аарон при Фараона, и направиха така както заповяда Господ; и хвърли Аарон жезъла си пред Фараона и пред слугите му, и стана змия.
11 А Фараон призова мъдрите и омаятелите: и Египетските магесници направиха и те така с баянията си.
12 Защото хвърлиха всеки жезъла си, и станаха змии; но Аароновий жезъл погълна техните жезли.
13 И ожесточи се Фараоновото сърце, и не ги послуша, както говори Господ.
14 И рече Господ Моисею: Ожесточи се Фараоновото сърце толкоз щото се отрича да пусне людете.
15 Иди при Фараона утре; ето, той излазя при водата; и ще застанеш при брега на реката за да го срещнеш; и жезъла който се беше превърнал в змия ще държиш в ръката си.
16 И ще му речеш: Господ Бог Еврейски ме проводи при тебе, и говори: Пусни людете ми за да ми послужат в пустинята; но, ето, ти не послуша до сега.
17 Така говори Господ: С това ще познаеш че аз съм Господ: ето, с жезъла който е в ръката ми ще ударя върх водата която е в реката, и ще се превърне в кръв.
18 И рибите които са в реката ще измрат, и реката ще се осмърди; и Египтяните ще се погнусят да пият вода от реката.
19 И рече Господ Моисею: Речи Аарону: Земи жезъла си и простри ръката си върху Египетските води, върху потоците им, върху реките им, върху езерата им, и върху всяко тяхно събрание от вода, и ще станат кръв; и ще бъде кръв по всичката Египетска земя, и в дървените и каменните съдове.
20 И направиха така Моисей и Аарон както заповяда Господ; и като дигна Аарон жезъла удари водата на реката пред Фараона и пред рабите му; и превърна се в кръв всичката вода на реката.
21 И рибите които бяха в реката измряха, и реката се осмърдя щото Египтяните не могоха да пият вода от реката; и кръвта беше по всичката Египетска земя.
22 Подобно направиха и Египетските магесници с баянията си; и ожесточи се Фараоновото сърце, и не ги послуша, както рече Господ.
23 И върна се Фараон и дойде у дома си, и не тури сърдцето си нито в това.
24 И всичките Египтяни копаха около реката за да пият вода; защото не могоха да пият от водата на реката.
25 И изпълниха се седем дни от когато удари Господ реката.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40