Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 7 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И рече Господ Моисею: Ето, аз те поставих бог Фараону; и Аарон брат ти ще ти бъде пророк.
2 Ти ще говориш всичко което ти заповядвам; и Аарон брат ти ще говори Фараону, за да пусне Израилевите синове из земята си.
3 А аз ще ожесточа Фараоновото сърдце, и ще умножа знаменията си и чудесата си в Египетската земя.
4 Но Фараон не ще да ви послуша; и ще положа ръката си върху Египет, и ще изведа воинствата си, людете си, Израилевите синове, из Египетската земя с големи съдби.
5 И ще познаят Египтяните че аз съм Господ, кога простра ръката си върху Египет и изведа Израилевите синове отсред тях.
6 А Моисей и Аарон направиха както им заповяда Господ: така направиха.
7 И Моисей бе на възраст осемдесет години, и Аарон осемдесет и три години, когато говориха Фараону.
8 И говори Господ Моисею и Аарону и рече:
9 Когато ви говори Фараон и рече: Покажете вие чудо, тогаз ще речеш Аарону: Вземи жезъла си и хвърли го пред Фараона; и ще стане змия.
10 И влязоха Моисей и Аарон при Фараона, и направиха така както заповяда Господ; и хвърли Аарон жезъла си пред Фараона и пред слугите му, и стана змия.
11 А Фараон призова мъдрите и омаятелите: и Египетските магесници направиха и те така с баянията си.
12 Защото хвърлиха всеки жезъла си, и станаха змии; но Аароновий жезъл погълна техните жезли.
13 И ожесточи се Фараоновото сърце, и не ги послуша, както говори Господ.
14 И рече Господ Моисею: Ожесточи се Фараоновото сърце толкоз щото се отрича да пусне людете.
15 Иди при Фараона утре; ето, той излазя при водата; и ще застанеш при брега на реката за да го срещнеш; и жезъла който се беше превърнал в змия ще държиш в ръката си.
16 И ще му речеш: Господ Бог Еврейски ме проводи при тебе, и говори: Пусни людете ми за да ми послужат в пустинята; но, ето, ти не послуша до сега.
17 Така говори Господ: С това ще познаеш че аз съм Господ: ето, с жезъла който е в ръката ми ще ударя върх водата която е в реката, и ще се превърне в кръв.
18 И рибите които са в реката ще измрат, и реката ще се осмърди; и Египтяните ще се погнусят да пият вода от реката.
19 И рече Господ Моисею: Речи Аарону: Земи жезъла си и простри ръката си върху Египетските води, върху потоците им, върху реките им, върху езерата им, и върху всяко тяхно събрание от вода, и ще станат кръв; и ще бъде кръв по всичката Египетска земя, и в дървените и каменните съдове.
20 И направиха така Моисей и Аарон както заповяда Господ; и като дигна Аарон жезъла удари водата на реката пред Фараона и пред рабите му; и превърна се в кръв всичката вода на реката.
21 И рибите които бяха в реката измряха, и реката се осмърдя щото Египтяните не могоха да пият вода от реката; и кръвта беше по всичката Египетска земя.
22 Подобно направиха и Египетските магесници с баянията си; и ожесточи се Фараоновото сърце, и не ги послуша, както рече Господ.
23 И върна се Фараон и дойде у дома си, и не тури сърдцето си нито в това.
24 И всичките Египтяни копаха около реката за да пият вода; защото не могоха да пият от водата на реката.
25 И изпълниха се седем дни от когато удари Господ реката.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40