Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Притчи Соломонови. Мъдър син радва баща си. А безумен син е тъга за майка си.
2 Съкровища придобити с неправда не ползуват; А правдата избавя от смърт.
3 Господ не ще остави да гладува душата на праведния; Но отхвърля злобното желание на нечестивите.
4 Ленивата ръка докарва сиромашия, А трудолюбивата ръка обогатява.
5 Който събира лятно време, той е разумен син, А който спи в жетва, той е син, който докарва срам.
6 Благословения почиват на главата на праведния; Но устата на нечестивите покриват насилство.
7 Паметта на праведния е благословена, А името на нечестивите ще изгние.
8 Мъдрият по сърце приема заповеди; А безумен бъбрица пада.
9 Който ходи непорочно, ходи безопасно, А който изкривява пътищата си ще се познае.
10 Който намигва с око докарва скръб, А безумен бъбрица пада.
11 Устата на праведния са извор на живот, А устата на нечестивите покриват насилие.
12 Омразата повдига раздори, А любовта покрива всички погрешки.
13 В устните на разумния се намира мъдрост, А тоягата е за гърба на безумния.
14 Мъдрите запазват знанието, А устата на безумния са близка погибел.
15 Имотът на богатия е неговият укрепен град; А съсипия за бедните е тяхната сиромашия.
16 Заплатата на праведния е за живот. А благоуспяването на нечестивия е за грях.
17 Който внимава на изобличението е по пътя към живот; А който пренебрегва мъмренето, заблуждава се.
18 Който скришно мрази има лъжливи устни; И който възгласява клевета е безумен.
19 В многото говорене грехът е неизбежен; Но който въздържа устните си е разумен.
20 Езикът на праведния е избрано сребро; Сърцето на нечестивите малко струва.
21 Устните на праведния хранят мнозина; А безумните умират от нямане разум.
22 Благословението Господно обогатява; И трудът на човека не ще притури нищо.
23 Злотворството е като забавление за безумния. Така и мъдростта на разумния човек.
24 Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне; А желанието на праведните ще се изпълни.
25 Както отминава вихрушката, така и нечестивият изчезва; А праведният има вечна основа.
26 Както е оцетът за зъбите и димът за очите, Така е ленивият за ония, които го пращат.
27 Страхът от Господа придава дни, А годините на нечестивите се съкратяват.
28 Надеждата на праведните е радост, А очакването на нечестивите е напразно.
29 Пътят Господен е крепост за непорочния И съсипване за ония, които вършат беззаконие.
30 Праведният никога няма да се поклати, А нечестивите няма да населят земята,
31 Из устата на праведния блика мъдрост, А лъжливият език ще се отреже.
32 Устните на праведния знаят приятното за слушане; А устата на нечестивите говорят извратеното.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31