Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Неточни везни са мерзост Господу; А точни грамове са угодни Нему.
2 Дойде ли гордост, дохожда и срам. А мъдростта е със смирените.
3 Незлобието на справедливите ще ги ръководи, А извратеността на коварните ще ги погуби.
4 В ден на гняв богатството не ползува, А правдата избавя от смърт.
5 Правдата на непорочния ще оправя пътя му, А нечестивият ще падне чрез своето нечестие.
6 Правдата на справедливите ще ги избави, А коварните ще се хванат в злобата си.
7 Когато умира нечестивият, ожиданото от него загива; Така загива надеждата на насилниците.
8 Праведният се отървава от беда; А вместо него изпада в нея нечестивият.
9 Безбожният погубва ближния си с устата си. Но чрез знанието на праведните ще се избави.
10 Когато благоденствуват праведните, градът се весели; И когато погиват нечестивите става тържество.
11 Чрез благословението върху праведните градът се въздига, А чрез устата на нечестивите се съсипва.
12 Който презира ближния си е скудоумен; А благоразумният човек мълчи.
13 Одумникът обхожда и открива тайните, А верният духом потайва работата.
14 Дето няма мъдро ръководене, народът пропада, А в многото съветници има безопасност.
15 Който поръчителствува за чужд човек, зле ще пострада, А който мрази поръчителството е в безопасност.
16 Благодатната жена придобива чест; И насилниците придобиват богатство.
17 Милостивият човек струва добро на себе си, А жестокият смущава своето тяло.
18 Нечестивият придобива измамлива печалба, А който сее правда има сигурна награда.
19 Който е утвърден в правдата, ще стигне живот, А който се стреми към злото съдействува за своята смърт.
20 Развратените в сърце са мерзост Господу; А непорочните в пътя си са угодни Нему.
21 Даже ръка с ръка да се съедини, пак нечестивият няма да остане ненаказан; А потомството на праведните ще се избави.
22 Както е златна халка на носа на свиня, Така е красивата, но безразсъдна жена.
23 Желаното от праведните е само добро, А ожиданото от нечестивите е надменност.
24 Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие, А друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия,
25 Благотворната душа ще бъде наситена; И който пои, сам ще бъде напоен.
26 Който задържа жито ще бъде проклинат от народа, А който продава, благословение ще почива на главата му.
27 Който усърдно търси доброто, търси и благоволение, А който търси злото, то ще дойде и върху него.
28 Който уповава на богатството си, ще падне, А праведните ще цъфтят като зелен лист.
29 Който смущава своя си дом ще наследи вятър; И безумният ще стане слуга на мъдрия по сърце.
30 Плодът на праведния е дърво на живот; И който е мъдър придобива души.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31