Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Лъжливи къпони са мерзост Господу;
А прави драмове са благоугодни нему.
2 Дойде ли гордост, дохожда и срам;
А мъдростта е съ смирените.
3 Целостта на правите ще ги ръководи;
А развратността на коварните ще ги погуби.
4 Богатството не ползува в ден на гняв;
А правдата избавя от смърт.
5 Правдата на непорочния ще оправи пътя му,
А нечестивият ще падне чрез нечестието си.
6 Правдата на правите ще ги избави;
А беззаконните ще се хванат в злобата си.
7 Когато нечестивий человек умира, ожиданието му погинва;
Погинва и надеждата на беззаконните.
8 Праведният се отървава от утеснение;
А вместо него влазя нечестивият.
9 Лицемерът с уста погубя ближния си;
Но праведните ще се избавят със знанието.
10 Когато праведните успяват градът се весели;
И когато нечестивите погинват радост става.
11 чрез благословението на праведните градът се възвишава;
А чрез устата на нечестивите съсипва се.
12 Скодоумний презира ближния си;
А благоразумний человек мълчи.
13 Одумникът обхожда и открива тайните;
А верний духом потаява работата.
14 Дето няма смотрение народът пада;
А в многото съветници има спасение.
15 Който се поручава за другиго ще пострада зло;
А който мрази поръчителството безопасен е.
16 Благодатната жена придобива чест;
И силните придобиват богатство.
17 Милостивий человек благотвори на душата си;
А жестокият смущава плътта си.
18 Нечестивият работи лъжлива работа;
А който сее правда ще има истинна заплата.
19 Както правдата е близу до живот,
Така който се стреми към злото близу е до смъртта си.
20 Развращените в сърдце мерзост са Господу;
А непорочните в пътя си угодни са нему.
21 Ръка на ръка и да се рисъедини, нечестивият не ще остане ненаказан;
А семето на праведните ще се избави.
22 Както е златна обеца на свиня на носа,
Така е хубава жена без разсъждение.
23 Желанието на праведните е само добро;
Ожиданието на нечестивите е гняв.
24 Един разпръсва, но повече изобилва;
А друг пастри без мяра, но пак достига в скудост.
25 Благотворителната душа ще се огои;
И който пои, ще бъде напоен и той.
26 Който задържа жито ще бъде проклет от народа;
А който продава, благословение ще бъде на главата му.
27 Който има усърдие за доброто ще придобие благоволение;
Но който иска злото, то ще и да дойде върх него.
28 Който се надее на богатството си ще падне;
А праведните като леторасъл ще прозябнат.
29 Който смущава дома си ще наследи вятър;
И безумният ще бъде раб на мъдрия в сърдце.
30 Плодът на праведния е дърво на живот;
И който придобива души мъдър е.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31