Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Който обича поучение обича знание;
Но който мрази обличение безумен е.
2 Добрият намира благоволение от Господа;
А ще осъди Той коварния.
3 человек не ще се утвърди чрез беззаконие;
А коренът на праведните не ще се поклати.
4 Добродетелната жена е венец на мъжа си;
А която докарва срам, като гнилост е в костите му.
5 Мислите на праведните са справедливост;
А намеренията нанечестивите са коварство.
6 Думите на нечестивите са засада за кръв;
А устата на правите ще ги избавят.
7 Нечестивите се съсипват, и няма ги;
А домът на праведните ще пребивава.
8 человек се похвалява според разума си;
А строптивий в сърдце ще бъде в поругание.
9 По-добър е презираемий който има слуга
От тогоз който се тщеслави и няма хляб.
10 Праведний се грижи за живота на скота си;
А утробите на нечестивите са немилостиви.
11 Който работи земята си ще се насити с хляб;
А който следва суетните оскуден е от разум.
12 Нечестивият търси корист както злите;
Но коренът на праведния дава плод.
13 От греха на устните се впримча нечестивият;
А праведният ще излезе от утеснение.
14 От плода на устата си человек ще се насити с добрини;
И според делата на ръцете на человека ще се върне въздаянието нему.
15 Пътят на безумния е прав в очите му;
А който слуша съвети, той е мъдър.
16 Безумният явява тутакси гнева си;
А благоразумният покрива укора.
17 Който говори истина възвестява правото,
А лъжесвидетелят лъст.
18 Понякога несмисленото говорене пронизва като с нож;
А езикът на мъдрите е изцеление.
19 Устните на истината ще бъдат постоянни винаги;
А лъжливий език ще бъде само минутен.
20 Лъст има в сърдцето на тези които изхитруват зло,
А веселие на тези които съветват за мир.
21 Никаква повреда не ще се случи на праведния;
А нечестивите ще се изпълнят със зло.
22 Лъжливите устни са мерзост Господу;
А които правят истината приятни са нему.
23 Благоразумний человек покрива знанието си;
А сърдцето на безумните изказва глупост.
24 Ръката на прилежливите ще властвува;
А ленивите ще бъдат подданни.
25 Скръбта в сърдцето на человека го смирява;
А добрата дума го весели.
26 Праведният пътеводи ближния си;
А пътят на нечестивите ги въвожда в заблуждение.
27 Ленивият не пече лова си;
А на радивия человек имотът е многоценен.
28 В пътя на правдата има живот;
И шествието на пътя й не завожда в смърт.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31