Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 12 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Който обича поучение обича знание;
Но който мрази обличение безумен е.
2 Добрият намира благоволение от Господа;
А ще осъди Той коварния.
3 человек не ще се утвърди чрез беззаконие;
А коренът на праведните не ще се поклати.
4 Добродетелната жена е венец на мъжа си;
А която докарва срам, като гнилост е в костите му.
5 Мислите на праведните са справедливост;
А намеренията нанечестивите са коварство.
6 Думите на нечестивите са засада за кръв;
А устата на правите ще ги избавят.
7 Нечестивите се съсипват, и няма ги;
А домът на праведните ще пребивава.
8 человек се похвалява според разума си;
А строптивий в сърдце ще бъде в поругание.
9 По-добър е презираемий който има слуга
От тогоз който се тщеслави и няма хляб.
10 Праведний се грижи за живота на скота си;
А утробите на нечестивите са немилостиви.
11 Който работи земята си ще се насити с хляб;
А който следва суетните оскуден е от разум.
12 Нечестивият търси корист както злите;
Но коренът на праведния дава плод.
13 От греха на устните се впримча нечестивият;
А праведният ще излезе от утеснение.
14 От плода на устата си человек ще се насити с добрини;
И според делата на ръцете на человека ще се върне въздаянието нему.
15 Пътят на безумния е прав в очите му;
А който слуша съвети, той е мъдър.
16 Безумният явява тутакси гнева си;
А благоразумният покрива укора.
17 Който говори истина възвестява правото,
А лъжесвидетелят лъст.
18 Понякога несмисленото говорене пронизва като с нож;
А езикът на мъдрите е изцеление.
19 Устните на истината ще бъдат постоянни винаги;
А лъжливий език ще бъде само минутен.
20 Лъст има в сърдцето на тези които изхитруват зло,
А веселие на тези които съветват за мир.
21 Никаква повреда не ще се случи на праведния;
А нечестивите ще се изпълнят със зло.
22 Лъжливите устни са мерзост Господу;
А които правят истината приятни са нему.
23 Благоразумний человек покрива знанието си;
А сърдцето на безумните изказва глупост.
24 Ръката на прилежливите ще властвува;
А ленивите ще бъдат подданни.
25 Скръбта в сърдцето на человека го смирява;
А добрата дума го весели.
26 Праведният пътеводи ближния си;
А пътят на нечестивите ги въвожда в заблуждение.
27 Ленивият не пече лова си;
А на радивия человек имотът е многоценен.
28 В пътя на правдата има живот;
И шествието на пътя й не завожда в смърт.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31