Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Мъдрий син приема отеческото поучение;
А присмивателят не слуша обличение.
2 От плодовете на устата си ще се храни человек с добрини,
А душата на беззаконниците с насилство.
3 Който пази устата си упазва душата си;
А който много отваря устните си ще погине.
4 Душата на ленивия желае, и няма;
А душата на радивите ще се угои.
5 Праведният мрази лъжлива дума;
А нечестивият причинява срамота и безчестие.
6 Правдата съхранява ходещия непорочно;
А нечестието съсипва грешния.
7 Някой се прави богат, а няма нищо;
А някой се прави сиромах, но има имот много.
8 Избавление на душата на человека е богатството му;
А сиромахът не чуе само обличение.
9 Виделото на праведните е весело;
А светилникът на нечестивите ще угасне.
10 Само от гордост произхожда препиране;
А мъдростта е с онези които приемат съвети.
11 Богатство придобивано от суета ще намалее;
А който събира с ръката си ще го умножи.
12 Ожидане отлагано изнемощева сърдцето;
А постигнато желание е дърво на живот.
13 Който презира словото ще погине;
А който почита заповедта ще приеме въздаяние.
14 Учението на мъдрия е извор на живот,
И отдалечава от сетите на смъртта.
15 Благ разум дава благодат;
А пътят на беззаконниците е жесток.
16 Всеки благоразумен върши работа със знание;
А безумният открива глупост.
17 Злий вестител пада в зло;
А верний посланник е изцеление.
18 Сиромашия и срам ще постигнат тогоз който отхвърля поучение;
А който пази обличение почтен ще бъде.
19 Изпълнено желание весели душата;
А на безумните е гнусно да се уклоняват от злото.
20 Който ходи с мъдри ще бъде мъдър;
А другарът на безумните ще се разврати.
21 Зло гони грешните;
А на праведните ще се въздаде добро.
22 Добрият оставя наследие на синове и внуци;
А богатството на грешния се пази за праведния.
23 Нивата на сиромасите има много храна;
Но някои погинват от нямане на съд.
24 Който щади тоягата си мрази сина си;
Но който го обича наказва го с време.
25 Праведний яде до насищане на душата си;
А търбухът на нечестивите ще бъде в лишение.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31