Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Мъдрият син слуша бащината си поука, А присмивателят не внимава на изобличение.
2 От плодовете на устата си човек ще се храни с добрини, А душата на коварните ще яде насилство.
3 Който пази устата си, опазва душата си, А който отваря широко устните си ще погине.
4 Душата на ленивия желае и няма, А душата на трудолюбивите ще се насити.
5 Праведният мрази лъжата, А нечестивият постъпва подло и срамно.
6 Правдата пази ходещия непорочно, А нечестието съсипва грешния.
7 Един се преструва на богат, а няма нищо; Друг се преструва на сиромах, но има много имот.
8 Богатството на човека служи за откуп на живота му; А сиромахът не внимава на заплашвания.
9 Виделото на праведните е весело, А светилникът на нечестивите ще изгасне.
10 От гордостта произхожда само препиране, А мъдростта е с ония, които приемат съвети.
11 Богатството придобито чрез измама ще намалее, А който събира с ръката си ще го умножи.
12 Отлагано ожидане изнемощява сърцето, А постигнатото желание е дърво на живот.
13 Който презира словото, сам на себе си вреди, А който почита заповедта има отплата.
14 Поуката на мъдрия е извор на живот. За да отбягва човек примките на смъртта.
15 Здравият разум дава благодат, А пътят на коварните е неравен.
16 Всеки благоразумен човек работи със знание, А безумният разсява глупост,
17 Лошият пратеник изпада в зло, А верният посланик дава здраве.
18 Сиромашия и срам ще постигнат този, който отхвърля поука, А който внимава на изобличение ще бъде почитан.
19 Изпълнено желание услажда душата, А на безумните е омразно да се отклоняват от злото.
20 Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър, А другарят на безумните ще пострада зле.
21 Злото преследва грешните, А на праведните ще се въздаде добро.
22 Добрият оставя наследство на внуците си, А богатството на грешния се запазва за праведния,
23 Земеделието на сиромасите доставя много храна, Но някои погиват от липса на разсъдък.
24 Който щади тоягата си, мрази сина си, А който го обича наказва го на време.
25 Праведният яде до насищане на душата си, А коремът на нечестивите не ще се задоволи.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31