Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 13 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Мъдрий син приема отеческото поучение;
А присмивателят не слуша обличение.
2 От плодовете на устата си ще се храни человек с добрини,
А душата на беззаконниците с насилство.
3 Който пази устата си упазва душата си;
А който много отваря устните си ще погине.
4 Душата на ленивия желае, и няма;
А душата на радивите ще се угои.
5 Праведният мрази лъжлива дума;
А нечестивият причинява срамота и безчестие.
6 Правдата съхранява ходещия непорочно;
А нечестието съсипва грешния.
7 Някой се прави богат, а няма нищо;
А някой се прави сиромах, но има имот много.
8 Избавление на душата на человека е богатството му;
А сиромахът не чуе само обличение.
9 Виделото на праведните е весело;
А светилникът на нечестивите ще угасне.
10 Само от гордост произхожда препиране;
А мъдростта е с онези които приемат съвети.
11 Богатство придобивано от суета ще намалее;
А който събира с ръката си ще го умножи.
12 Ожидане отлагано изнемощева сърдцето;
А постигнато желание е дърво на живот.
13 Който презира словото ще погине;
А който почита заповедта ще приеме въздаяние.
14 Учението на мъдрия е извор на живот,
И отдалечава от сетите на смъртта.
15 Благ разум дава благодат;
А пътят на беззаконниците е жесток.
16 Всеки благоразумен върши работа със знание;
А безумният открива глупост.
17 Злий вестител пада в зло;
А верний посланник е изцеление.
18 Сиромашия и срам ще постигнат тогоз който отхвърля поучение;
А който пази обличение почтен ще бъде.
19 Изпълнено желание весели душата;
А на безумните е гнусно да се уклоняват от злото.
20 Който ходи с мъдри ще бъде мъдър;
А другарът на безумните ще се разврати.
21 Зло гони грешните;
А на праведните ще се въздаде добро.
22 Добрият оставя наследие на синове и внуци;
А богатството на грешния се пази за праведния.
23 Нивата на сиромасите има много храна;
Но някои погинват от нямане на съд.
24 Който щади тоягата си мрази сина си;
Но който го обича наказва го с време.
25 Праведний яде до насищане на душата си;
А търбухът на нечестивите ще бъде в лишение.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31