Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Мек ответ утишава ярост;
А жестока дума възбужда гняв.
2 Езикът на мъдрите украшава знанието;
А устата на безумните отригват глупост.
3 Очите Господни са на всяко място,
И наблюдават злите и добрите.
4 Сладък език е дърво на живот;
А развратност в него е съкрушение на духа.
5 Безумний презира поучението на отца си;
А който пази обличение благоразумен е.
6 В дома на праведния има голямо изобилие,
А в дохода на нечестивия смущение.
7 Устните на мъдрите сеят знание;
А сърдцето на безумните не е така.
8 Жъртвата на нечестивите е мерзост Господу,
А моленето на правите благоприятно нему.
9 Пътят на нечестивия е мерзост на Господа;
Но той обича тогози който тича след правдата.
10 Има лошо наказание за онези които се отбиват от пътя:
Който мрази обличение ще умре.
11 Ад и погибелта са явни пред Господа, -
Колко повече сърдцата на человеческите синове.
12 Присмивателят не обича обличителя си,
Нито ще отиде при мъдрите.
13 Сърдце весело прави засмено лице;
А от скърбта на сърдцето угнетява се духът.
14 Сърдцето на разумния търси знание;
А устата на безумните хранят се с глупост.
15 Всичките дни на скърбния са зли;
А веселото сърдце е винагишно пируване.
16 По-добро малкото със страх Господен,
Нежели съкровища много и смущение в тях.
17 По-добро гощаване от зеле с любов,
Нежели хранено говедо с омраза.
18 Яростний человек възбужда прения;
А дълготърпеливий утишава карания.
19 Пътят на ленивия е като с тръне изплетен;
А пътят на правите е изравнен.
20 Мъдър син весели отца;
А безумен человек презира майка си.
21 Глупостта е радост на скудоумния;
А разумний человек ходи направо.
22 Дето няма съвет намеренията се осуетяват,
А в множеството на съветниците утвърждават се.
23 человек има радост чрез ответа на устата си;
И дума на време, колко е добра!
24 За разумния е пътят на живота нагоре,
За да се уклони от ада долу.
25 Господ съсипва дома на горделивите;
А утвърдява предела на вдовицата.
26 Помишленията на лошия са мерзост Господу;
А думите на чистите са угодни.
27 Користолюбивият смущава дома си;
А който мрази даровете ще живее.
28 Сърдцето на праведния преговаря да отговаря;
А устата на нечестивите отригват зло.
29 Господ е далеч от нечестивите;
А слуша моленето на праведните.
30 Светът на очите весели сърдцето:
И добрата вест утлъстява костите.
31 Ухо което слуша обличението на живота
Пребивава между мъдрите.
32 Който отхвърля поучението мрази душата си;
А който слуша обличението придобива разум.
33 Страхът Господен е поучение на мъдрост;
И смирението предходи пред славата.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31