Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 17 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 По-добре залък сух и мир с него,
Нежели дом пълен от жертви с разпря.
2 Благоразумний раб ще властвува над син който докарва срам,
И ще вземе дял от наследието между братя.
3 Горнилото е за среброто, и пещта за златото;
А Господ опитва сърдцата.
4 Злотворецът слуша беззаконните устни:
Лъжецът дава ухо на злия език.
5 Който се присмива на сиромаха безчести Създателя му:
Който се радва на бедствия няма да остане ненаказан.
6 чада на чада са венец на старците,
И слава на чадата бащите им.
7 Устни изящни не приличат на безумен, -
Много по-малко лъжливи устни на началник.
8 Дарът е като многоценен камик в очите на оногоз който го има:
Дето се обърне той успява.
9 Който покрива престъпление търси любов;
Но който разказва работата раздвоява най-тесни приятели.
10 Обличението прави повече впечатление на благоразумен,
Нежели сто бича на безумен.
11 Злият търси само крамоли;
За то жесток вестител ще се проводи против него.
12 Нека срещне человека мечка лишена от чадата си,
А не безумен в буйството си.
13 Който въздава зло за добро,
Злото не ще се отдалечи от дома му.
14 Наченването на разпря е като кога отваря някой път на вода;
За то престани от препирането доде не се е разпалило.
15 Който оправдава нечестив,
И който осъжда праведен,
И двата са мерзост Господу.
16 Що ползува цената в ръката на безумен
За да купи мъдрост, като няма ум?
17 Приятел обича всякога;
И брат се ражда за нуждно време.
18 человек оскуден от ум дава ръка,
И става поручник за приятеля си.
19 Който обича прения обича съгрешения:
Който прави високи вратата си търси пагуба.
20 Строптивий в сърдце не намерва добро;
И развращений в език пада в нещастие.
21 Който ражда безумен, за скърб му е;
И отецът на глупавия радост не вижда.
22 Веселото сърдце е благотворно като лекарство;
А унилий дух изсушава костите.
23 Нечестивий приема дар изпод пазуха
За да изкриви пътищата на правосъдието.
24 Пред лицето на разумния е мъдростта:
А очите на безумния са към краищата на земята.
25 Безумний син е тъга на отца си,
И горкост на тази която го е родила.
26 Не е добро да се туря глоба на праведен,
Ни да бие някой началниците за правото.
27 Който държи думите си умен е:
Дълготъпеливий человек е благоразумен.
28 И безумният, когато мълчи, счита се за мъдър,
Който затваря устата си за разумен.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31