Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 18 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Своенравний иска желанието си,
И противи се на всяка права мисъл.
2 Безумний не се наслаждава от благоразумието,
Но само от изявението на сърдцето си.
3 С идването на нечестивия иде и презрение,
И с поношението безчестие.
4 Думите из устата на человека са дълбоки води;
И източникът на мъдростта е поток извиращ.
5 Не е добро да рави някой лицеприемство на нечестивия,
За да изкривява праведния в съда.
6 Устните на безумния влазят в препирания;
И устата му приканят плесници.
7 Устата на безумния са погибел за него,
И устните му сет за душата му.
8 Думите на шепотника са сладки залъци,
И слазят вътре в утробата.
9 Нерадивий в делото си
Брат е на разточителя.
10 Името Господне е крепък стълп:
Праведният който прибягва в него в защита е.
11 Имотът на богатия е крепък град за него;
И в мечтанието му той е като висока стена.
12 Преди погинването се превъзноси сърдцето на човека;
И смирението предходи пред славата.
13 Да отговаря някой преди да чуе,
Безумие и поношение е за него.
14 Духът на человека ще го подпира в немощта му;
Но унилий дух кой може въздигна?
15 Сърдцето на благоразумния придобива разум;
И ухото на мъдрите търси знание.
16 Дарът на человека отваря му място,
И привожда го пред големците.
17 Който говори най-напред в съда си гледа се праведен;
Но другарят му дохожда и го изпитва.
18 Жребието прекратява разприте,
И решава между силните.
19 Брат обиден по-непристъпен е от крепък град;
И разногласията им са като вереи на стълп.
20 От плодовете на устата на человека ще се насити утробата му;
От произведението на устните си ще се насити.
21 Смърт и живот е в ръката на езика;
И които го обичат ще ядат плодовете му.
22 Който е намерил добра жена намерил е благо,
И получил е благодат от Господа.
23 Сиромахът говори с моления;
Но богатият отговаря с жестокост.
24 Человек който има приятели трябва да се обхожда приятелски;
И има приятел по-тесен и от брат.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31