Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 18 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Своенравний иска желанието си,
И противи се на всяка права мисъл.
2 Безумний не се наслаждава от благоразумието,
Но само от изявението на сърдцето си.
3 С идването на нечестивия иде и презрение,
И с поношението безчестие.
4 Думите из устата на человека са дълбоки води;
И източникът на мъдростта е поток извиращ.
5 Не е добро да рави някой лицеприемство на нечестивия,
За да изкривява праведния в съда.
6 Устните на безумния влазят в препирания;
И устата му приканят плесници.
7 Устата на безумния са погибел за него,
И устните му сет за душата му.
8 Думите на шепотника са сладки залъци,
И слазят вътре в утробата.
9 Нерадивий в делото си
Брат е на разточителя.
10 Името Господне е крепък стълп:
Праведният който прибягва в него в защита е.
11 Имотът на богатия е крепък град за него;
И в мечтанието му той е като висока стена.
12 Преди погинването се превъзноси сърдцето на човека;
И смирението предходи пред славата.
13 Да отговаря някой преди да чуе,
Безумие и поношение е за него.
14 Духът на человека ще го подпира в немощта му;
Но унилий дух кой може въздигна?
15 Сърдцето на благоразумния придобива разум;
И ухото на мъдрите търси знание.
16 Дарът на человека отваря му място,
И привожда го пред големците.
17 Който говори най-напред в съда си гледа се праведен;
Но другарят му дохожда и го изпитва.
18 Жребието прекратява разприте,
И решава между силните.
19 Брат обиден по-непристъпен е от крепък град;
И разногласията им са като вереи на стълп.
20 От плодовете на устата на человека ще се насити утробата му;
От произведението на устните си ще се насити.
21 Смърт и живот е в ръката на езика;
И които го обичат ще ядат плодовете му.
22 Който е намерил добра жена намерил е благо,
И получил е благодат от Господа.
23 Сиромахът говори с моления;
Но богатият отговаря с жестокост.
24 Человек който има приятели трябва да се обхожда приятелски;
И има приятел по-тесен и от брат.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31