Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 19 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 По-добър е сиромахът който ходи в целостта си,
Нежели развратний в устните си който е и безумен.
2 На душата невежеството наистина не е добро:
И който бърза с нозете спъва се.
3 Безумието на человека изкривява пътя му;
И сърдцето му негодува против Господа.
4 Богатството притуря много приятели;
А сиромахът бива оставен от приятеля си.
5 Лъжливий свидетел няма да остане ненаказан;
И който говори лъжи няма да избегне.
6 Мнозина търсят лицето на щедрия;
И всеки е приятел на даващия дарове.
7 Сиромаха го мразят всиките му братя, -
Колко повече ще отбягват от него приятелите му! –
Той тича след думи които няма да се изпълнят.
8 Който придобива ум обича душата си;
Който пази благоразумие ще намери добро.
9 Лъжливий свидетел няма да остане ненаказан;
И който говори лъжи ще погине.
10 Изнежеността не прилича на безумен, -
Много по-малко на раб да властвува над началници.
11 Благоразумието на человека възпира яростта му;
И слава му е да се не призира на престъплението.
12 Гневът на царя е като рикание на лъв,
А благоволението му като роса на тревата.
13 Безумний син е погибел на отца си;
И препирните на жена са непрестанно капане.
14 Дом и богатство се оставят наследие от отците;
Но благоразумна жена от Господа се дава.
15 Ленността хвърля в дълбок сън;
И мързелива душа ще е гладна.
16 Който пази заповедта съхранява душата си;
А който презира пътищата си ще погине.
17 Който помилва сиромаха заима Господу;
И той ще му въздаде въздаянието му.
18 Наказвай сина си додето има надежда;
Но не подигай душата си да го умъртвиш.
19 Яростний ще вземе наказание;
Защото и да го освободиш трябва пак истото да направиш.
20 Слушай съветване и приемай поучение,
За да станеш мъдър в сетнините си.
21 Има много мисли в сърдцето на человека;
Но съветът Господен, той ще остане твърд.
22 Милостта на человека е чест нему:
И сиромахът е по-добър от лъжеца.
23 Страхът Господен донося живот;
И който го има ще си ляга наситен:
Зло не ще да срещне.
24 Ленивий затопява ръката си в блюдото,
И не ще нито в устата си да я върне.
25 Ако биеш присмивателя, простият е стане внимателен;
И ако обличиш благоразумния, ще научи знание.
26 Който съсипва отца и пропъжда майка,
Той е син който причинява срам и поношение.
27 Престани, сине мой, да слушаш поучение,
Което отвраща от думите на знанието.
28 Лош свидетел се присмива на правото:
И устата на нечестивите поглъщат беззаконие.
29 Съдове се готвят за присмивателите,
И за гърба на безумните биения.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31