Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Сине мой, ако приемеш думите ми,
И скриеш заповедите ми при себе си,
2 Ако имаш ухото си внимателно в мъдрост,
Сърдцето си склонно в разум,
3 И ако призовеш благоразумието,
И възвисиш глас към разума,
4 Ако го потърсиш като сребро,
И го подириш като съкровища,
5 Тогаз ще разумееш страха Господен,
И ще намериш Божието познание.
6 Защото Господ дава мъдрост;
Из устата му излазят знание и разум.
7 Съкровиществува спасение за правите
Щит е на ходещите в цялост.
8 Защищава пътищата на правдата,
И съхранява пътя на преподобните си.
9 Тогаз ще разумееш правда и съд
И правота, - всеки добър път.
10 Ако влезе мъдрост в сърдцето ти,
И знание услаждава душата ти,
11 Разсъждение ще те пази,
Благоразумие ще те съхранява;
12 За да те освобождава от лош път,
От человека който говори строптиво,
13 От онези които оставят пътищата на правостта,
За да ходят в пътищата на тъмнината,
14 Които се наслаждават за да правят зло,
Радват се за строптивостите на злите,
15 На които пътищата са криви
И пътеките им строптиви;
16 За да те избави от людска жена,
От чужда която ласкае с думите си,
17 Която е оставила другаря на младостта си,
И е забравила завета на Бога своего;
18 (Защото домът й низводи при смъртта,
И стъпките й при мъртвите;
19 Всички които влазят при нея не се връщат,
Нито стигат пътищата на живота);
20 За да ходиш ти в пътя на добрите,
И да пазиш пътеките на праведните.
21 Защото правите ще се населят на земята,
И непорочните ще останат на нея.
22 А нечестивите ще се отсекат от земята,
И законопрестъпниците ще се изкоренят от нея.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31