Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 20 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Виното е присмивател и сикерата крамолница;
И който се завлича от тях не е благоразумен.
2 Устрашаването царево е като рикание на лъв:
Който го раздразня съгрешава против живота си.
3 чест е на человека да престава от прение:
А всеки безумен се вплита в него.
4 Ленивият не ще да оре поради зимата:
Ще проси в жетва, и няма да намери.
5 Съветът в сърдцето на человека е като дълбока вода:
Но разумний человек ще го извади.
6 Много человеци проповедат всеки милостта си:
Но кой може да намери верен человек?
7 Праведний ходи в целостта си;
И чадата му след него са блажени.
8 Цар който седи на съдебний престол
Разпръсва с очите си всяко зло.
9 Кой може да рече: Очистих сърдцето си;
чист съм от греховете си?
10 Двойни драмове и двойни мерки,
И двете са мерзост Господу.
11 Познава се и самото дете от деянията си
Да ли са делата му чисти, и да ли прави.
12 Ухото слуша и окото гледа,
Господ е направил и двете.
13 Не обичай спането, за да не осиромашееш;
Отвори очите си, и ще се наситиш с хляб.
14 Лошо е! Лошо е! казва купувачът;
Но като си отиде, тогаз се хвали.
15 Има злато и множество многоценни камене;
Но устните на знанието са скъпоценно украшение.
16 Вземи дрехата на тогоз който се поручава за странен;
И вземи залог от оногоз който би се поручил за чужда жена.
17 Хлябът на лъжата е сладък человеку;
Но след това устата му ще се напълнят с камичета.
18 Намеренията се утвърдяват чрез съвет;
И с разсмотрение да правиш бран.
19 Одумникът обхожда и открива тайни;
За то не се смисай с оногоз който разширява устните си.
20 Светилникът на тогоз който злослови отца си или майка си
Ще угасне в дълбока тъмнина.
21 Наследие бързо придобито из начало,
Сетнината му не се благославя.
22 Да не речеш: Ще въздам зло
Почакай Господа; и ще те избави.
23 Двойни драмове са мерзост Господу;
И лъстивите къпони не са добри.
24 Стъпките на человека се оправят от Господа,
А как би познал человек пътя си?
25 Сеть е человеку да говори несмислено за посвещение,
И подир обричанията да предиря.
26 Мъдрий цар развява нечестивите,
И връща колелото върхъ тях.
27 Духът на человека е светило от Господа:
Изпитва вътрешностите на сърдцето.
28 Милост и истина упазват царя;
И с милост той поддържа престола си.
29 Похвала на младите е силата им,
И слава на старците седината.
30 Посиненията от удари и биения които стигат до вътрешностите на утробата
Са очищение за злия.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31