Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 20 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Виното е присмивател и сикерата крамолница;
И който се завлича от тях не е благоразумен.
2 Устрашаването царево е като рикание на лъв:
Който го раздразня съгрешава против живота си.
3 чест е на человека да престава от прение:
А всеки безумен се вплита в него.
4 Ленивият не ще да оре поради зимата:
Ще проси в жетва, и няма да намери.
5 Съветът в сърдцето на человека е като дълбока вода:
Но разумний человек ще го извади.
6 Много человеци проповедат всеки милостта си:
Но кой може да намери верен человек?
7 Праведний ходи в целостта си;
И чадата му след него са блажени.
8 Цар който седи на съдебний престол
Разпръсва с очите си всяко зло.
9 Кой може да рече: Очистих сърдцето си;
чист съм от греховете си?
10 Двойни драмове и двойни мерки,
И двете са мерзост Господу.
11 Познава се и самото дете от деянията си
Да ли са делата му чисти, и да ли прави.
12 Ухото слуша и окото гледа,
Господ е направил и двете.
13 Не обичай спането, за да не осиромашееш;
Отвори очите си, и ще се наситиш с хляб.
14 Лошо е! Лошо е! казва купувачът;
Но като си отиде, тогаз се хвали.
15 Има злато и множество многоценни камене;
Но устните на знанието са скъпоценно украшение.
16 Вземи дрехата на тогоз който се поручава за странен;
И вземи залог от оногоз който би се поручил за чужда жена.
17 Хлябът на лъжата е сладък человеку;
Но след това устата му ще се напълнят с камичета.
18 Намеренията се утвърдяват чрез съвет;
И с разсмотрение да правиш бран.
19 Одумникът обхожда и открива тайни;
За то не се смисай с оногоз който разширява устните си.
20 Светилникът на тогоз който злослови отца си или майка си
Ще угасне в дълбока тъмнина.
21 Наследие бързо придобито из начало,
Сетнината му не се благославя.
22 Да не речеш: Ще въздам зло
Почакай Господа; и ще те избави.
23 Двойни драмове са мерзост Господу;
И лъстивите къпони не са добри.
24 Стъпките на человека се оправят от Господа,
А как би познал человек пътя си?
25 Сеть е человеку да говори несмислено за посвещение,
И подир обричанията да предиря.
26 Мъдрий цар развява нечестивите,
И връща колелото върхъ тях.
27 Духът на человека е светило от Господа:
Изпитва вътрешностите на сърдцето.
28 Милост и истина упазват царя;
И с милост той поддържа престола си.
29 Похвала на младите е силата им,
И слава на старците седината.
30 Посиненията от удари и биения които стигат до вътрешностите на утробата
Са очищение за злия.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31