Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 21 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Сърдцето на царя в ръката Господня е като водни бразди:
Където иска обръща го.
2 Всичките пътища на человека са прави в очите му;
Но Господ претегля сърдцета.
3 Да прави някой правда и съд
По-угодно е Господу от жъртва.
4 Надигнато око, и кичливо сърдце,
И светилникът на нечестивите е грях.
5 На радивия мислите само в изобилие водят,
А на всеки припрян само в скудост.
6 Придобиването на съкровища с лъжлив език
Е една суета гонена от тези които търсят смърт.
7 Грабителството на нечестивите ще ги изтреби,
Защото се отричат да правят праведното.
8 Пътят на развращения человек е крив;
А делото на чистия е право.
9 По-добре да живее някой в ъгъл на горница,
Нежели в дом за дружина със сварлива жена.
10 Душата на нечестивия желае зло:
Ближният му не намерва милост пред очите му.
11 Когато се глоби присмивателят простият става по-мъдър;
И когато се учи мъдрият, взема знание.
12 Праведният наблюдава дома на нечестивия,
Когато Бог съсипва нечестивите за злото.
13 Който затуля ушите си от вика на сиромаха,
Ще викне и той, и няма да се послуша.
14 Тайний дар укротява ярост,
И подарение в пазуха силен гняв.
15 Радост е на праведния да прави правосъдие;
А за тези които правят беззаконие мъчене е.
16 человек който свърне от пътя на разума
Ще стигне в събранието на мъртвите.
17 Който обича веселба осиромашева:
Който обича вино и елей не обогатява.
18 Нечестивий ще бъде изкуп за праведния,
И престъпникът за правите.
19 По-добре да живее някой в пуста земя,
Нежели със сварлива и яростлива жена.
20 Многоценно съкровище и елей се нахождат в дома на мъдрия;
А безумний человек ги поглъща.
21 Който следва правда и милост
Ще намери живот, правда, и слава.
22 Мъдрий отхожда против града на силните,
И събаря крепостта на която уповават.
23 Който пази устата си и езика си
Пази душата си от утеснения.
24 Горделив и кичлив присмивател се нарича
Онзи който действува с ярост и гордост.
25 Желанието на ленивия го умъртвява,
Защото ръцете му не рачат да работят:
26 Той желае всеки ден желания;
А праведний дава и не е свидлив.
27 Жъртвата на нечестивите е мерзост,
А най-вече когато я приносят с лукавство.
28 Лъжливий свидетел ще погине;
А человек който слуша ще говори верно.
29 Нечестивий человек ожесточава лицето си;
А правий изправя пътищата си.
30 Няма мъдрост, няма разум,
Няма съвет против Господа.
31 Конът се приготвя за деня на боя;
Но спасението е от Господа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31