Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 21 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Сърдцето на царя в ръката Господня е като водни бразди:
Където иска обръща го.
2 Всичките пътища на человека са прави в очите му;
Но Господ претегля сърдцета.
3 Да прави някой правда и съд
По-угодно е Господу от жъртва.
4 Надигнато око, и кичливо сърдце,
И светилникът на нечестивите е грях.
5 На радивия мислите само в изобилие водят,
А на всеки припрян само в скудост.
6 Придобиването на съкровища с лъжлив език
Е една суета гонена от тези които търсят смърт.
7 Грабителството на нечестивите ще ги изтреби,
Защото се отричат да правят праведното.
8 Пътят на развращения человек е крив;
А делото на чистия е право.
9 По-добре да живее някой в ъгъл на горница,
Нежели в дом за дружина със сварлива жена.
10 Душата на нечестивия желае зло:
Ближният му не намерва милост пред очите му.
11 Когато се глоби присмивателят простият става по-мъдър;
И когато се учи мъдрият, взема знание.
12 Праведният наблюдава дома на нечестивия,
Когато Бог съсипва нечестивите за злото.
13 Който затуля ушите си от вика на сиромаха,
Ще викне и той, и няма да се послуша.
14 Тайний дар укротява ярост,
И подарение в пазуха силен гняв.
15 Радост е на праведния да прави правосъдие;
А за тези които правят беззаконие мъчене е.
16 человек който свърне от пътя на разума
Ще стигне в събранието на мъртвите.
17 Който обича веселба осиромашева:
Който обича вино и елей не обогатява.
18 Нечестивий ще бъде изкуп за праведния,
И престъпникът за правите.
19 По-добре да живее някой в пуста земя,
Нежели със сварлива и яростлива жена.
20 Многоценно съкровище и елей се нахождат в дома на мъдрия;
А безумний человек ги поглъща.
21 Който следва правда и милост
Ще намери живот, правда, и слава.
22 Мъдрий отхожда против града на силните,
И събаря крепостта на която уповават.
23 Който пази устата си и езика си
Пази душата си от утеснения.
24 Горделив и кичлив присмивател се нарича
Онзи който действува с ярост и гордост.
25 Желанието на ленивия го умъртвява,
Защото ръцете му не рачат да работят:
26 Той желае всеки ден желания;
А праведний дава и не е свидлив.
27 Жъртвата на нечестивите е мерзост,
А най-вече когато я приносят с лукавство.
28 Лъжливий свидетел ще погине;
А человек който слуша ще говори верно.
29 Нечестивий человек ожесточава лицето си;
А правий изправя пътищата си.
30 Няма мъдрост, няма разум,
Няма съвет против Господа.
31 Конът се приготвя за деня на боя;
Но спасението е от Господа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31