Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 23 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Когато седнеш да ядеш с началник
Гледай добре що има пред тебе,
2 И тури нож в гърлото си
Ако те обладава охота.
3 Не желай вкусните му ястия,
Защото те са прелъстителни гозби.
4 Не се старай да се обогатиш:
Отдалечавай се от тази си мисъл.
5 Ще туриш ли очите си на онова което го няма?
Защото наистина то си прави крила,
Като орел лети към небето.
6 Не яж хляба на оногоз който има лошо око,
Нито желай вкусните му ястия.
7 Защото както мъдрува в душата си такъв е и той:
Говори ти: Яж и пий,
Но сърдцето му не е с тебе.
8 Уломъкът що си изял ще избълваш,
И ще изгубиш сладките си думи.
9 Не говори в ушите на безумния,
Защото ще презре разумността на думите ти.
10 Не преместяй ветхи межди,
И не влезвай в нивите на сирачетата;
11 Защото Защитникът им е силен;
Той ще се съди за тях с тебе.
12 Приложи сърдцето си в поучение,
И ушите си в думи на знание.
13 Да не ти се свиди да наказваш детето;
Защото, ако го биеш с пръчка, то няма да умре;
14 Ти като го биеш с пръчката
Ще избавиш душата му от ада.
15 Сине мой, ако бъде сърдцето ти мъдро,
И мене на сърдцето ми ще е драго;
16 И чреслата ми ще се радват
Когато устните ти говорят право.
17 Да не ревнува сърдцето ти на грешните,
Но бъди в страха Господен вес ден;
18 Защото наистина има въздаяние,
И надеждата ти няма да се отсече.
19 Слушай ти, сине мой, и бъди мъдър,
И оправяй сърдцето си в пътя.
20 Не бъди между винопийци,
Между тези които изнуряват своята плът;
21 Защото пияницата и разкошният ще осиромашеят;
И сънливостта ще облече человека с дрипи.
22 Слушай отца си който те е родил;
И не презирай майка си когато остарее.
23 Купувай истината, и не продавай, -
Мъдростта, и поучението, и разума.
24 На праведния баща му ще се зарадва много,
И който ражда мъдър син ще има радост в него;
25 Отец ти и майка ти ще се веселят;
А най-вече оная която те е родила ще се радва.
26 Сине мой, дай сърдцето си мене,
И очите ти да внимават в пътищата ми;
27 Защото блудницата е дълбока яма,
И чуждата жена тесен ров.
28 Тя още причаква като крадец,
И умножава престъпниците между человеците.
29 Кому горко? кому ах и ох?
Кому каране? кому празднословия?
Кому удари без причина?
Кому подпухнали очи?
30 На онези които се бавят на вино,
Които ходят да търсят подправено вино.
31 Не гледай виното че е червено,
че показва шара си в чашата,
че върви гладко.
32 Изпосле хапе като змия,
И жили като василиск.
33 Очите ти ще гледат чужди жени,
И сърдцето ти ще говори развратно;
34 И ще бъдеш като спещий всред море,
И като лежещий на върха на мачта.
35 Удариха ме, ще речеш, и не ме заболя:
Биха ме, и не усетих;
Кога ще се събудя да ида да го търся пак?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31