Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 23 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Когато седнеш да ядеш с началник
Гледай добре що има пред тебе,
2 И тури нож в гърлото си
Ако те обладава охота.
3 Не желай вкусните му ястия,
Защото те са прелъстителни гозби.
4 Не се старай да се обогатиш:
Отдалечавай се от тази си мисъл.
5 Ще туриш ли очите си на онова което го няма?
Защото наистина то си прави крила,
Като орел лети към небето.
6 Не яж хляба на оногоз който има лошо око,
Нито желай вкусните му ястия.
7 Защото както мъдрува в душата си такъв е и той:
Говори ти: Яж и пий,
Но сърдцето му не е с тебе.
8 Уломъкът що си изял ще избълваш,
И ще изгубиш сладките си думи.
9 Не говори в ушите на безумния,
Защото ще презре разумността на думите ти.
10 Не преместяй ветхи межди,
И не влезвай в нивите на сирачетата;
11 Защото Защитникът им е силен;
Той ще се съди за тях с тебе.
12 Приложи сърдцето си в поучение,
И ушите си в думи на знание.
13 Да не ти се свиди да наказваш детето;
Защото, ако го биеш с пръчка, то няма да умре;
14 Ти като го биеш с пръчката
Ще избавиш душата му от ада.
15 Сине мой, ако бъде сърдцето ти мъдро,
И мене на сърдцето ми ще е драго;
16 И чреслата ми ще се радват
Когато устните ти говорят право.
17 Да не ревнува сърдцето ти на грешните,
Но бъди в страха Господен вес ден;
18 Защото наистина има въздаяние,
И надеждата ти няма да се отсече.
19 Слушай ти, сине мой, и бъди мъдър,
И оправяй сърдцето си в пътя.
20 Не бъди между винопийци,
Между тези които изнуряват своята плът;
21 Защото пияницата и разкошният ще осиромашеят;
И сънливостта ще облече человека с дрипи.
22 Слушай отца си който те е родил;
И не презирай майка си когато остарее.
23 Купувай истината, и не продавай, -
Мъдростта, и поучението, и разума.
24 На праведния баща му ще се зарадва много,
И който ражда мъдър син ще има радост в него;
25 Отец ти и майка ти ще се веселят;
А най-вече оная която те е родила ще се радва.
26 Сине мой, дай сърдцето си мене,
И очите ти да внимават в пътищата ми;
27 Защото блудницата е дълбока яма,
И чуждата жена тесен ров.
28 Тя още причаква като крадец,
И умножава престъпниците между человеците.
29 Кому горко? кому ах и ох?
Кому каране? кому празднословия?
Кому удари без причина?
Кому подпухнали очи?
30 На онези които се бавят на вино,
Които ходят да търсят подправено вино.
31 Не гледай виното че е червено,
че показва шара си в чашата,
че върви гладко.
32 Изпосле хапе като змия,
И жили като василиск.
33 Очите ти ще гледат чужди жени,
И сърдцето ти ще говори развратно;
34 И ще бъдеш като спещий всред море,
И като лежещий на върха на мачта.
35 Удариха ме, ще речеш, и не ме заболя:
Биха ме, и не усетих;
Кога ще се събудя да ида да го търся пак?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31