Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 24 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Не ревнувай на злите человеци,
Нито желай да си с тях;
2 Защото сърдцето им преговаря насилство,
И устните им говорят за обида.
3 С мъдростта се гради дом,
И с разума се утвърждава;
4 И чрез знание клетовете ще се напълнят
С всяко многоценно и благоприятно богатство.
5 Мъдрий человек се укрепява,
И человек със знание расте в сила.
6 Защото с разсмотрение ще правиш бранта си;
И от множеството на съветниците бива спасение.
7 Мъдростта е непостижима за безумния:
Той не ще отвори устата си в портата.
8 Който мисли да направи зло
Ще се нарече коварен мъж.
9 Помишлението на безумието е грях;
И присмивателят е мерзост на человеците.
10 Ако покажеш малодушие в усилно време,
Силата ти е малка.
11 Избавяй влачимите на смърт,
И не се оттегляй от онези които са докарани до клане.
12 Ако речеш: Ето, ние не знаем това;
Но този който претегля сърцата не разумява ли?
И който пази душата ти
И отдава всекому според делата му, той не знае ли?
13 Сине мой, яж мед, защото е добър,
И сот, защото е сладък на небцето ти:
14 Таквоз ще е на душата ти знанието на мъдростта
Ако я намериш; и има въздаяние,
И надеждата ти няма да се отсече.
15 Не туряй засада, о нечестиве, против жилището на праведния,
Не прави нападение на мястото на упокоението му;
16 Защото праведнията седем пъти пада и става,
А нечестивите ще се низринат в погибел.
17 Кога падне неприятелят ти, не се радвай,
И да се не весели сърдцето ти когато се той подплъзне,
18 Да не би да съгледа Господ, и се яви това зло пред очите му,
И обърне яростта си от него на тебе.
19 Не се раздражавай заради лукавите,
Нито завиждай на нечестивите;
20 Защото злите не ще имат добри сетнини:
Светилникът на нечестивите ще угасне.
21 Сине мой, бой се от Господа и от царя,
И нямай съобщение със смутители;
22 Защото погинването им ще стане внезапно;
И кой знае наказанието и от двамата?
23 И това е за мъдрите: -
Лицеприятие в съд не е добро.
24 Който говори на нечестивия: Праведен си,
Него народи ще кълнат,
Него племена ще укоряват;
25 Но които го обличават, на тях ще бъде благоволение,
И ще дойде върхъ тях добро благословение.
26 Който отговаря с прави думи,
Той дава целуване в устни.
27 Нареди си работата повън,
И приготви си я на нивата,
И после съгради дома си.
28 Не бивай свидетел против ближния си без причина,
Нито лъсти с устните си.
29 Не казвай: Както ми направи, така е му направя:
Ще отдам на человека по делата му.
30 Заминвах край нивата на ленивия,
И край лозето на человек скудоумен;
31 И, ето, всичко бе обрасло с бодил,
Коприва беше покрила повърхнината му,
И каменната му ограда беше съсипана
32 И аз като прегледах размислих в сърдцето си;
Видях, и взех поучение.
33 Още малко сън, малко дремане,
Малко сгъване на ръце за спане,
34 И сиромашията ти ще дойде като пътник,
И скудостта ти като оръжен мъж.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31