Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 24 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Не ревнувай на злите человеци,
Нито желай да си с тях;
2 Защото сърдцето им преговаря насилство,
И устните им говорят за обида.
3 С мъдростта се гради дом,
И с разума се утвърждава;
4 И чрез знание клетовете ще се напълнят
С всяко многоценно и благоприятно богатство.
5 Мъдрий человек се укрепява,
И человек със знание расте в сила.
6 Защото с разсмотрение ще правиш бранта си;
И от множеството на съветниците бива спасение.
7 Мъдростта е непостижима за безумния:
Той не ще отвори устата си в портата.
8 Който мисли да направи зло
Ще се нарече коварен мъж.
9 Помишлението на безумието е грях;
И присмивателят е мерзост на человеците.
10 Ако покажеш малодушие в усилно време,
Силата ти е малка.
11 Избавяй влачимите на смърт,
И не се оттегляй от онези които са докарани до клане.
12 Ако речеш: Ето, ние не знаем това;
Но този който претегля сърцата не разумява ли?
И който пази душата ти
И отдава всекому според делата му, той не знае ли?
13 Сине мой, яж мед, защото е добър,
И сот, защото е сладък на небцето ти:
14 Таквоз ще е на душата ти знанието на мъдростта
Ако я намериш; и има въздаяние,
И надеждата ти няма да се отсече.
15 Не туряй засада, о нечестиве, против жилището на праведния,
Не прави нападение на мястото на упокоението му;
16 Защото праведнията седем пъти пада и става,
А нечестивите ще се низринат в погибел.
17 Кога падне неприятелят ти, не се радвай,
И да се не весели сърдцето ти когато се той подплъзне,
18 Да не би да съгледа Господ, и се яви това зло пред очите му,
И обърне яростта си от него на тебе.
19 Не се раздражавай заради лукавите,
Нито завиждай на нечестивите;
20 Защото злите не ще имат добри сетнини:
Светилникът на нечестивите ще угасне.
21 Сине мой, бой се от Господа и от царя,
И нямай съобщение със смутители;
22 Защото погинването им ще стане внезапно;
И кой знае наказанието и от двамата?
23 И това е за мъдрите: -
Лицеприятие в съд не е добро.
24 Който говори на нечестивия: Праведен си,
Него народи ще кълнат,
Него племена ще укоряват;
25 Но които го обличават, на тях ще бъде благоволение,
И ще дойде върхъ тях добро благословение.
26 Който отговаря с прави думи,
Той дава целуване в устни.
27 Нареди си работата повън,
И приготви си я на нивата,
И после съгради дома си.
28 Не бивай свидетел против ближния си без причина,
Нито лъсти с устните си.
29 Не казвай: Както ми направи, така е му направя:
Ще отдам на человека по делата му.
30 Заминвах край нивата на ленивия,
И край лозето на человек скудоумен;
31 И, ето, всичко бе обрасло с бодил,
Коприва беше покрила повърхнината му,
И каменната му ограда беше съсипана
32 И аз като прегледах размислих в сърдцето си;
Видях, и взех поучение.
33 Още малко сън, малко дремане,
Малко сгъване на ръце за спане,
34 И сиромашията ти ще дойде като пътник,
И скудостта ти като оръжен мъж.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31