Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 25 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 И тия са Соломонови притчи, които събраха човеците на Юдовия цар Езекия.
2 Слава за Бога е да скрива всяко нещо, А слава е на царете да издирват работите.
3 Височината на небето и дълбочината на земята И сърцата на царете са неизследими.
4 Отмахни нечистото от среброто, И ще излезе съд за златаря.
5 Отмахни нечестивите от царя, И престолът му ще се утвърди в правда.
6 Не се надигай пред царя, И не стой на мястото на големците,
7 Защото по-добре е да ти кажат: Мини тук по-горе, Нежели да те турят по-долу в присъствието на началника, когото са видели очите ти.
8 Не бързай да излезеш, за да се караш. Да не би най-сетне да не знаеш що да правиш; Когато те засрами противникът ти.
9 Разисквай делото си с противника си сам. Но не откривай чужди тайни,
10 Да не би да те укори оня, който те слуша, И твоето безчестие да остане незаличимо.
11 Дума казана на място е Като златни ябълки в сребърни съдове.
12 Както е обица и украшение от чисто злато за човек, Така е мъдрият изобличител за внимателното ухо.
13 Както е снежната прохлада в жетвено време, Така е верният посланик на тия, които го изпращат, Защото освежава душата на господаря си.
14 Който лъжливо се хвали за подаръци що дава, Прилича на облаци и вятър без дъжд.
15 Чрез въздържаност се склонява управител, И мек език троши кости.
16 Намерил ли си мед? Яж само колкото ти е нужно, Да не би да се преситиш от него и да го повърнеш.
17 Рядко туряй ногата си в къщата на съседа си, Да не би да му досадиш и той да те намрази.
18 Човек, който лъжесвидетелствува против ближния си, Е като чук, нож и остра стрела.
19 Доверие към неверен човек, в усилно време, Е като счупен зъб и изкълчена нога.
20 Както един, който съблича дрехата си в студено време, И както оцет на сода, Така и оня, който пее песни на оскърбено сърце.
21 Ако е гладен ненавистникът ти, дай му хляб да яде, И ако е жаден, напой го с вода,
22 Защото така ще натрупаш жар на главата му И Господ ще те възнагради.
23 Както северният вятър произвежда дъжд, Така и тайно одумващият език - разгневено лице.
24 По-добре е да живее някой в ъгъл на покрива, Нежели в широка къща със свадлива жена.
25 Както е студената вода за жадна душа, Така е добра вест от далечна земя.
26 Праведният, който отстъпва пред нечестивия, Е като мътен извор и развален източник.
27 Не е добре да яде някой много мед. Така също не е славно да търсят хората своята си слава.
28 Който не владее духа си Е като съборен град без стени.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31