Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 25 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 И тези са Соломонови притчи които събраха человеците на Езекия Юдиния цар: -
2 Слава Божия е да покрива всяка работа;
А слава на царете е да издирват всяка работа.
3 Височината на небето, и дълбочината на земята,
И сърдцето на царете са неизпитани.
4 Отнеми нечистото от среброто,
И ще излезе съсъд за златаря;
5 Отнеми нечестивите от при царя,
И престолът му ще се утвърди в правда.
6 Не се превъзносяй пред царя,
И не стой на мястото на големците;
7 Защото по-добре е да ти рекат: Възлез тук,
Нежели да те снемат в присътсТвието на началника когото са видели очите ти.
8 Не бързай да излезеш да се караш,
Да не би най-сетне да не знаеш що да правиш
Когато те посрами ближният ти.
9 Отсъди съда си с ближния си само,
И не откривай тайното си на чуждия,
10 Да не би който те слуша да те укори,
И лошият слух за тебе остане незагладим.
11 Дума прилично речена е
Като златни ябълки в сребърни пъстроти.
12 Златна обеца и украшение от чисто злато е
Мъдрият който обличава послушливо ухо.
13 Както прохладата от снега във време жетвено
Тка верният посланник за тези които го проваждат;
Защото успокоява душата на господаря си.
14 Който се хвали с лъжовен дар
Прилича на облаци и вятър без дъжд.
15 С търпение се склонява княз;
И мек език строшава кости.
16 Намери ли мед? яж колкото ти стига,
Да се не преситиш от него и го избълваш.
17 Рядко туряй ногата си в дома на съседа си,
Да му не досадиш, и те намрази.
18 человек който дава лъжливо свидетелство против ближния си
Е като дръкол и нож и остра стрела.
19 Доверие към неверен в усилно време е
Като гнил зъб и изкълчена нога.
20 Както който съблича дрехата си в студен ден,
И както оцет на нитро,
Така е който пее песни на оскърбено сърдце.
21 Ако е гладен неприятелят ти, дай му хляб да яде,
И ако е жаден, напой го с вода;
22 Защото ще натрупаш жар на главата му,
И Господ ще те възмъзди.
23 Северний вятър изгонва дъжда,
А разгневено лице пошепнуващ език.
24 По-добре е да живее някой в ъгъл на горница,
Нежели в дом за дружина със сварлива жена.
25 Както е студена вода на жадна душа,
Така са добри вести от далечна земя.
26 Праведний, който пада пред нечестивия
Е като мътен източник и развален извор.
27 Не е добро да яде някой много мед;
И не е славно да търси своята си слава.
28 Който не въздържа духа си
Е съсипан град без стени.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31