Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 25 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 И тези са Соломонови притчи които събраха человеците на Езекия Юдиния цар: -
2 Слава Божия е да покрива всяка работа;
А слава на царете е да издирват всяка работа.
3 Височината на небето, и дълбочината на земята,
И сърдцето на царете са неизпитани.
4 Отнеми нечистото от среброто,
И ще излезе съсъд за златаря;
5 Отнеми нечестивите от при царя,
И престолът му ще се утвърди в правда.
6 Не се превъзносяй пред царя,
И не стой на мястото на големците;
7 Защото по-добре е да ти рекат: Възлез тук,
Нежели да те снемат в присътсТвието на началника когото са видели очите ти.
8 Не бързай да излезеш да се караш,
Да не би най-сетне да не знаеш що да правиш
Когато те посрами ближният ти.
9 Отсъди съда си с ближния си само,
И не откривай тайното си на чуждия,
10 Да не би който те слуша да те укори,
И лошият слух за тебе остане незагладим.
11 Дума прилично речена е
Като златни ябълки в сребърни пъстроти.
12 Златна обеца и украшение от чисто злато е
Мъдрият който обличава послушливо ухо.
13 Както прохладата от снега във време жетвено
Тка верният посланник за тези които го проваждат;
Защото успокоява душата на господаря си.
14 Който се хвали с лъжовен дар
Прилича на облаци и вятър без дъжд.
15 С търпение се склонява княз;
И мек език строшава кости.
16 Намери ли мед? яж колкото ти стига,
Да се не преситиш от него и го избълваш.
17 Рядко туряй ногата си в дома на съседа си,
Да му не досадиш, и те намрази.
18 человек който дава лъжливо свидетелство против ближния си
Е като дръкол и нож и остра стрела.
19 Доверие към неверен в усилно време е
Като гнил зъб и изкълчена нога.
20 Както който съблича дрехата си в студен ден,
И както оцет на нитро,
Така е който пее песни на оскърбено сърдце.
22 Защото ще натрупаш жар на главата му,
И Господ ще те възмъзди.
23 Северний вятър изгонва дъжда,
А разгневено лице пошепнуващ език.
24 По-добре е да живее някой в ъгъл на горница,
Нежели в дом за дружина със сварлива жена.
25 Както е студена вода на жадна душа,
Така са добри вести от далечна земя.
26 Праведний, който пада пред нечестивия
Е като мътен източник и развален извор.
27 Не е добро да яде някой много мед;
И не е славно да търси своята си слава.
28 Който не въздържа духа си
Е съсипан град без стени.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31