Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 26 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Както сняг лятно време, И както дъжд в жетва, Така и чест не прилича на безумния.
2 Както врабче в скитането си, както ластовица в летенето си, Така и проклетия не постига без причина.
3 Бич за коня, юзда за осела И тояга за гърба на безумните.
4 Не отговаряй на безумния според безумието му, Да не би да станеш и ти подобен нему.
5 Отговаряй на безумния според безумието му, Да не би да се има мъдър в своите си очи.
6 Който праща известие чрез безумния Отсича своите си нозе и докарва на себе си вреда.
7 Както безполезни висят краката на куция, Така е притча в устата на безумния.
8 Както оня, който хвърля възел със скъпоценни камъни в грамада, Така е тоя, който отдава чест на безумния.
9 Като трън, който боде ръката на пияницата, Така е притча в устата на безумните.
10 Както стрелец, който безогледно наранява всички, Така е оня, който условя безумен, или оня, който условя скитници.
12 Видял ли си човек който има себе си за мъдър? Повече надежда има за безумния, нежели за него.
13 Ленивият казва: Лъв има на пътя! Лъв има по улиците!
14 Както вратата се завърта на резетата си, Така и ленивият на постелката си.
15 Ленивият потопява ръката си в паницата, А го мързи да я върне в устата си.
16 Ленивият има себе си за по-мъдър От седмина души, които могат да дадат умен отговор.
17 Минувачът, който се дразни с чужда разпра, Е като оня, който хваща куче за ушите.
18 Както лудият, който хвърля главни, стрели и смърт,
19 Така е човекът, който измамя ближния си, И казва: Не сторих ли това на шега?
20 Дето няма дърва огънят изгасва; И дето няма шепотник раздорът престава.
21 Както са въглища за жарта и дърва за огъня, Така е и крамолникът, за да разпаля препирня.
22 Думите на шепотника са като сладки залъци И слизат вътре в корема.
23 Усърдните устни с нечестиво сърце Са като сребърна глеч намазана на пръстен съд.
24 Ненавистникът лицемерствува с устните си, Но крои коварство в сърцето си;
25 Когато говори сладко не го вярвай, Защото има седем мерзости в сърцето му;
26 Макар омразата му да се покрива с измама, Нечестието му ще се издаде всред събранието.
27 Който копае ров ще падне в него, И който търкаля камък, върху него ще се обърне.
28 Лъжливият език мрази наранените от него, И ласкателните уста докарват съсипия.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31