Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 27 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Недей се хвали с утрешния ден, Защото не знаеш какво ще роди денят.
2 Нека те хвали друг, а не твоите уста, - Чужд, а не твоите устни.
3 Камъкът е тежък и пясъкът много тегли; Но досадата на безумния е по-тежка и от двете.
4 Яростта е жестока и гневът е като наводнение, Но кой може да устои пред завистта?
5 Явното изобличение е по-добро От оная любов, която не се проявява.
6 Удари от приятел са искрени, А целувки от неприятел - изобилни.
7 Наситената душа се отвръща и от медена пита, А на гладната душа всичко горчиво е сладко.
8 Както птица, която е напуснала гнездото си, Така е човек, който е напуснал мястото си.
9 Както благоуханните масла и каденията веселят сърцето, Така - и сладостта на сърдечния съвет на приятел.
10 Не оставяй своя приятел нито приятеля на баща си. И не влизай в къщата на брата си, в деня на злощастието си. По-добре близък съсед, отколкото далечен брат.
11 Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми, За да имам що да отговарям на онзи, който ме укорява.
12 Благоразумният предвижда злото и се укрива, А неразумните вървят напред - и страдат.
13 Вземи дрехата на този, който поръчителствува за чужд; Да! Вземи залог от онзи, който поръчителствува за чужда жена.
14 Който става рано и благославя ближния си с висок глас, Ще се счете, като че го кълне.
15 Непрестанно капане в дъждовен ден И жена крамолница са еднакви;
16 Който би я обуздал, обуздал би вятъра И би хванал дървено масло с десницата си.
17 Желязо остри желязо; Така и човек остри лицето си срещу приятеля си.
18 Който пази смоковницата ще яде плода й, И който се грижи за господаря си ще бъде почитан.
19 Както водата отражава лице срещу лице, Така сърцето - човек срещу човека.
20 Адът и погибелта не се насищат; Така и човешките очи не се насищат.
21 Горнилото е за пречистване среброто и пещта за златото. А човек се изпитва чрез онова, с което се хвали.
22 Ако и с черясло сгрухаш безумния в кутел между грухано жито, Пак безумието му няма да се отдели от него.
23 Внимавай да познаваш състоянието на стадата си, И грижи се за добитъка си;
24 Защото богатството не е вечно, И короната не трае из род в род.
25 Сеното се прибира, зеленината се явява, И планинските билки се събират.
26 Агнетата ти служат за облекло, И козлите за купуване на нива.
27 Ще има достатъчно козе мляко за храна На теб, на дома ти и за живеене на слугините ти.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31