Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 27 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Не се хвали за утрешния ден;
Защото не знаеш що ще да роди денят.
2 Нека те хвали друг, а не устата ти, -
чужд, а не устните ти.
3 Камикът е тежък, и пясъкът товар;
Но гневът на безумния е по-тежък и от двете.
4 Яростта е люта, и гневът е буен;
Но кой може да устои пред ревността?
5 Явното обличение е по-добро
От скришната любов.
6 Удари от приятел са искренни,
А целувки от неприятели – изобилни.
7 Наситена душа се отвраща от сот;
А на гладната душа всяко горчиво е сладко.
8 Както птица която се скита от гнездото си,
Така е человек който се скита от мястото си.
9 Мастите и каденията веселят сърдцето,
А сладостта на приятеля чрез сърдечния съвет.
10 Не оставяй приятеля си и приятеля на отца си,
И в дома на брата си не влезвай в деня на злощастието си;
По-добре съсед близу нежели брат далеко.
11 Сине мой, бъди мъдър, и весели сърдцето ми,
За да имам що да отговарям на оногоз който ме укорява.
12 Благоразумният предвижда злото, и се укрива;
А неразумните напредват, и се наказват.
13 Вземи дрехата на тогоз който се поручава за странен;
И вземи залог от оногоз който би се поручил за чужда жена.
14 Който става рано и благославя с голям глас ближния си
Ще се счете като че го кълне.
15 Непрестанно капане в дъжделив ден
И сварлива жена подобни са;
16 Който я крие крие вятъра;
И мастта се явява в десницата му.
17 Желязо остри желязо;
И человек остри лицето на приятеля си.
18 Който пази смоковницата ще яде плода й;
И който пази господаря си ще се почте.
19 Както у водата се явява лице на лице,
Така человеческо сърдце на человека.
20 Ад и погибелта не се насищат;
И очите на человека не се насищат.
21 Горнило за среброто, и пещ за златото,
А человек за устата на хвалението му.
22 Ако сгрухаш и с черясло безумния в кутел между грухано жито
Безумието му няма да се отдели от него.
23 Внимавай да познаваш състоянието на стадата си:
Имай грижа за добитъка си;
24 Защото богатството не е вечно;
Нито венецът е из род в род.
25 Тревата никне, и зелето се появява,
И билките на горите се берат.
26 Агнетата ще ти са за дрехи,
И ярците за цената на нивата;
27 И ще имаш изобилно козе мляко за храната си,
За храната на дома си, и за живота на слугините си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31