Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 28 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Нечестивите бягат без да ги гони някой;
А праведните имат дързновение като млад лъд.
2 Поради престъпленията на местото мнозина биват началниците му;
Но чрез умен и вещ человек жителството му ще бъде трайно.
3 Сиромах человек и да насилва нищите
Като пороен дъжд е който не дава хляб.
4 Които оставят закона хвалят нечестивите;
Но които пазят закона противят се темъ.
5 Лошите человеци не разумяват правосъдие;
Но тези които търсят Господа разумяват всичко.
6 По-добър е онзи сиромах който ходи в целостта си,
Нежели развращений в пътищата си, ако и да е богат.
7 Който пази закона е разумен син;
А който прави приятелство с разкошните посрамя баща си.
8 Който умножава имота си с лихва и лакомство
Събира го за тогоз който помилва сиромасите.
9 Който уклонява ухото си да не слуша закона,
И самата му молитва ще бъде мерзост.
10 Който заблуждава правите в лош път,
Той ще падне в ямата си;
Но непорочните ще наследят добрини.
11 Богатий человек се има за мъдър;
Но сиромах разумен го обличава.
12 Когато праведните тържествуват слава е голяма
А когато се превъзносят нечестивите человек се крие.
13 Който крие престъпленията си няма да успее:
А който ги изповядва и оставя ще бъде помилван.
14 Блажен человек който се бои винаги;
А който ожесточава сърдцето си ще падне в злощастие.
15 Нечестив управител над бедни люде
Е лъв рикаещ и гладна мечка.
16 Княз лишен от разум умножава насилствата;
А който мрази грабителството ще продължи дните си.
17 человек който е повинен на кръвта на человека
Ще поспеши в ямата: никой да го не удържи.
18 Който ходи в цялост ще се спаси;
А развратен който ходи в два пътя ще падне в един.
19 Който работи земята си ще се насити с хляб;
А който следва суетните ще се насити със сиромашия.
20 Верний человек ще има много благословение;
Но който бърза да се обогати не ще да остане ненаказан.
21 Да е някой лицеприемник не е добро;
Защото такъв человек за един уломък хляб ще направи престъпление.
22 Който има лукаво око бърза да се обогати,
А не знае че скудост ще го стигне.
23 Който обличава человека после ще намери по-голяма благодат,
Нежели този що ласкае с език.
24 Който краде баща си или майка си и дума: Не е грях,
Той е другар на разбойника.
25 Гордият в сърдце подига свари;
А който уповава на Господа ще отлъстее.
26 Който уповава на сърдцето си безумен е;
А който ходи с мъдрост, той ще се спаси
27 Който дава на сиромасите не ще да достигне в скудост;
А който отвраща очите си ще има много клетви.
28 Когато се нечестивите превъзносят человек се крие;
Но когато те погинват праведните се умножават.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31