Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 28 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Нечестивите бягат без да ги гони някой, А праведните са смели като млад лъв.
2 От бунтовете на страната началниците й биват мнозина, Но чрез умни и вещи човеци един неин управител продължава дълго време.
3 Беден човек, който насилва немотните, Е като пороен дъжд, който не оставя храна.
4 Които отстъпват от закона хвалят нечестивите, Но които пазят закона противят се на тях.
5 Злите човеци не разбират правосъдие, Но тия, които търсят Господа разбират всичко.
6 По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си, Нежели оня, който е опак между два пътя, макар и да е богат.
7 Който пази закона е разумен син, А който дружи с чревоугодниците засрамва баща си.
8 Който умножава имота си с лихварство и грабителство Събира го за този, който показва милост към сиромасите.
9 Който отклонява ухото си от слушане закона, На такъв самата му молитва е мерзост.
10 Който заблуждава праведните в лош път, Той сам ще падне в своята яма, А непорочните ще наследят добрини.
11 Богатият човек мисли себе си за мъдър! Но разумният сиромах го изучава.
12 Когато тържествуват праведните има голяма слава, А когато се издигнат нечестивите човек се крие.
13 Който крие престъпленията си няма да успее, А който ги изповяда и оставя ще намери милост.
14 Блажен оня човек, който се бои винаги, А който закоравява сърцето си ще падне в бедствие.
15 Като ревящ лъв и гладна мечка Е нечестив управител над беден народ.
16 О княже, лишен от разум, но велик да насилствуваш, Знай, че който мрази грабителство ще продължи дните си.
17 Човек, който е товарен с кръвта на друг човек, Ще побърза да отиде в ямата; никой да го не спира.
18 Който ходи непорочно ще се избави, А който ходи опако между два пътя изведнъж ще падне.
19 Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща ще го постигне сиромашия.
20 Верният човек ще има много благословения; Но който бърза да се обогати не ще остане ненаказан.
21 Не е добре да бъде човек лицеприятен, Защото за един залък хляб такъв човек ще извърши престъпление.
22 Който има лошо око, бърза да се обогати, А не знае, че немотия ще го постигне.
23 Който изобличава човека, той после ще намери по-голямо благоволение, Отколкото оня, който ласкае с езика си.
24 Който краде от баща си или от майка си и казва: Не е грях, Той е другар на разрушителя.
25 Човек с надменна душа подига крамоли, А който уповава на Господа ще затлъстее.
26 Който уповава на своето си сърце е безумен, А който ходи разумно, той ще се избави.
27 Който дава на сиромасите няма да изпадне в немотия, А който покрива очите си от тях ще има много клетви.
28 Когато се възвишат нечестивите, хората се крият, Но когато те загиват, праведните се умножават.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31