Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 29 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си, Внезапно ще се съкруши и то без поправление.
2 Когато праведните са на власт, людете се радват; Но когато нечестивият началствува, людете въздишат.
3 Който обича мъдростта, радва баща си, Но който дружи с блудници, разпилява имота му.
4 Чрез правосъдие царят утвърждава земята си. А който придирва подаръци я съсипва.
5 Човек, който ласкае ближния си, Простира мрежа пред стъпките му.
6 В беззаконието на лош човек има примка, А праведният пее и се радва.
7 Праведният внимава в съдбата на бедните; Нечестивият няма даже разум, за да я узнае.
8 Присмивателите запалят града, Но мъдрите усмиряват гнева.
9 Ако мъдър човек има спор с безумен, Тоя се разярява, смее се и няма спокойствие.
10 Кръвопийци мъже мразят непорочния, Но праведните се грижат за живота му.
11 Безумният изригва целия си гняв, А мъдрият го задържа и укротява.
12 Ако слуша управителят лъжливи думи, То всичките му слуги стават нечестиви.
13 Сиромах и притеснител се срещат; Господ просвещава очите на всички тях.
14 Когато цар съди вярно сиромасите, Престолът му ще бъде утвърден за винаги.
15 Тоягата и изобличението дават мъдрост, А пренебрегнатото дете засрамва майка си.
16 Когато нечестивите са на власт, беззаконието се умножава, Но праведните ще видят падането им.
17 Наказвай сина си, и той ще те успокои, Да! ще даде наслада на душата ти.
18 Дето няма пророческо видение людете се разюздават, А който пази закона е блажен.
19 Слугата не се поправя с думи, Защото, при все че разбира, не обръща внимание.
20 Видял ли си човек прибързан в работите си? Има повече надежда за безумния, отколкото за него.
21 Ако глези някой слугата си от детинство, Най-после той ще му стане като син.
22 Гневлив човек възбужда препирни, И сприхав човек беззаконствува много.
23 Гордостта на човека ще го смири, А смиреният ще придобие чест.
24 Който е съдружник с крадец мрази своята си душа; Той слуша заклеването, а не обажда.
25 Страхът от човека туря примка, А който уповава на Господа ще бъде поставен на високо.
26 Мнозина търсят благоволението на управителя, Но съдбата на човека е от Господа.
27 Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31