Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 29 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 человек който, често обличаван, остава твърдоглав,
Внезапно ще бъде съкрушен, и то без изцеление.
2 Когато се праведните увеличават народът се весели;
Но когато нечестивий началствува народът въздиша.
3 Който обича мъдростта весели отца си;
Но който се съдружава с блудници разпилява имота си.
4 Царът с правдата утвърждава земята си;
А дароприемецът я съсива.
5 человек който ласкае ближния си
Простира мрежа пред стъпките му.
6 В беззаконието на лош человек има примка;
А праведният се радва и се весели.
7 Праведний дава внимание в съдбата на бедните:
Нечестивий не вникнува за да познае.
8 Присмиватели человеци запалят града;
Но мъдрите отвращат гнева.
9 Мъдрий человек който се препира с безумния, -
Или се сърдил или се смеял, - не намерва покой.
10 Кръвници мъже мразят непорочния;
Но правите се грижат за живота му.
11 Безумний изважда наяве всичката си душа;
А мъдрий я удържа за подир.
12 Управителят ако слуша лъжливи думи,
Всичките му слуги са нечестиви.
13 Сиромах и притеснител се срещат,
Господ просвещава и на двамата очите.
14 Когато цар съди сиромасите с истина,
Престолът му ще бъде утвърден винаги.
15 Жезълът и обличението дават мъдрост,
А дете разпуснато посрамя майка си.
16 Когато се умножават нечестивите умножава се беззаконието;
Но праведните ще видят падането им.
17 Наказвай сина си, и ще те успокои,
И ще даде наслаждение на душата ти.
18 Дето няма пророческо видение людете се развалят;
А блажен е който пази закона.
19 Рабът не се оправя с думи
Когато разумява а не отговаря.
20 Видял ли си человека бърз в думите си?
Повече има надежда от безумния нежели от него.
21 Ако глези някой раба си от детинство,
Напоследък ще стане като син.
22 Гневлив человек възбужда прения;
И яростлив человек умножава беззакония.
23 Гордостта на человека ще го смири;
А смиреният ще придобие чест.
24 Който взема дял с крадец мрази душата си:
Слуша заклеването, и не обажда.
25 Страх от человека туря сетъ;
А който има упование на Господа ще бъде в безопасност.
26 Мнозина търсят лицето на княза;
Но съдът на человека е от Господа.
27 Неправедний человек е мерзост на праведните,
И правий в пътя си мерзост на нечестивите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31