Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 29 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 человек който, често обличаван, остава твърдоглав,
Внезапно ще бъде съкрушен, и то без изцеление.
2 Когато се праведните увеличават народът се весели;
Но когато нечестивий началствува народът въздиша.
3 Който обича мъдростта весели отца си;
Но който се съдружава с блудници разпилява имота си.
4 Царът с правдата утвърждава земята си;
А дароприемецът я съсива.
5 человек който ласкае ближния си
Простира мрежа пред стъпките му.
6 В беззаконието на лош человек има примка;
А праведният се радва и се весели.
7 Праведний дава внимание в съдбата на бедните:
Нечестивий не вникнува за да познае.
8 Присмиватели человеци запалят града;
Но мъдрите отвращат гнева.
9 Мъдрий человек който се препира с безумния, -
Или се сърдил или се смеял, - не намерва покой.
10 Кръвници мъже мразят непорочния;
Но правите се грижат за живота му.
11 Безумний изважда наяве всичката си душа;
А мъдрий я удържа за подир.
12 Управителят ако слуша лъжливи думи,
Всичките му слуги са нечестиви.
13 Сиромах и притеснител се срещат,
Господ просвещава и на двамата очите.
14 Когато цар съди сиромасите с истина,
Престолът му ще бъде утвърден винаги.
15 Жезълът и обличението дават мъдрост,
А дете разпуснато посрамя майка си.
16 Когато се умножават нечестивите умножава се беззаконието;
Но праведните ще видят падането им.
17 Наказвай сина си, и ще те успокои,
И ще даде наслаждение на душата ти.
18 Дето няма пророческо видение людете се развалят;
А блажен е който пази закона.
19 Рабът не се оправя с думи
Когато разумява а не отговаря.
20 Видял ли си человека бърз в думите си?
Повече има надежда от безумния нежели от него.
21 Ако глези някой раба си от детинство,
Напоследък ще стане като син.
22 Гневлив человек възбужда прения;
И яростлив человек умножава беззакония.
23 Гордостта на человека ще го смири;
А смиреният ще придобие чест.
24 Който взема дял с крадец мрази душата си:
Слуша заклеването, и не обажда.
25 Страх от человека туря сетъ;
А който има упование на Господа ще бъде в безопасност.
26 Мнозина търсят лицето на княза;
Но съдът на человека е от Господа.
27 Неправедний человек е мерзост на праведните,
И правий в пътя си мерзост на нечестивите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31