Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Сине мой, не забравяй закона ми,
И сърдцето ти да пази заповедите ми;
2 Защото дългота на дни, и лета на живот,
И мир ще ти притурят те.
3 Милост и истина да те не оставят;
Вържи ги около врата си; начертай ги на плочата на сърдцето си.
4 Така ще намериш благодат и добромислие
Пред Бога и человеците.
5 Уповай на Господа от всичкото си сърдце,
И не се облягай на своя разум.
6 Въ всичките си пътища познавай него;
И той ще оправя стъпките ти.
7 Не мечтай себе си мъдър;
Бой се от Господа, и уклонявай се от зло;
8 То ще е здраве в жилите ти
И мозък в костите ти.
9 Почитай Господа от имота си
И от начатките на всичкия си доход;
10 И ще се изпълнят житниците ти с изобилие,
И жлебовете ти ще се преливат с ново вино.
12 Защото Господ обличава когото обича,
Както и отец сина когото милва.
13 Блажен человек който е намерил мъдрост,
И человек който е придобил разум;
14 Защото нейната търговия е по-добра от търговията на сребро,
И печалбата й от чисто злато.
15 По-скъпоценна е от многоценни камене;
И всичко каквото би пожелал ти не се сравнява с нея.
16 Дългота на дни е в десницата й,
А в левицата й богатство и слава.
17 Пътищата й са пътища приятни,
И всичките й пътеки мир.
18 Дърво на живот е за тези които я пригръщат;
И блажени са които я държат.
19 С мъдрост основа земята;
Утвърди небесата с разум.
20 чрез неговото знание се отвориха бездните,
И от облаците капе роса.
21 Сине мой, да се не отдалечат тези неща от очите ти;
Пази здравомислие и разсъждение;
22 И ще бъдат живот на душата ти
И благодат на врата ти.
23 Тогаз ще ходиш безопасно в пътя си,
И ногата ти не ще се спъне.
24 Когато лягаш не ще се страхуваш;
Ей ще лягаш, и сънът ти ще е сладък.
25 Не ще се боиш от внезапен страх,
Нито от погибелта на нечестивите когато нападне;
26 Защото Господ ще бъде упование твое,
Ии ще упази ногата ти да се не хване.
27 Не отричай доброто към онези на които се стои
Когато ти дава ръка да го направиш.
28 Не казвай на ближния си:
Иди и върни се пак, и утре ще ти дам,
Като го имаш при себе си.
29 Не крой зло против ближния си
Който с уверение живее при тебе.
30 Не се карай с някого без причина,
Като не ти е направил зло.
31 Не ревнувай на насилник человек,
И не избирай ни един от пътищата му;
32 Защото Господ се гнуси от строптивия,
А тайната му е с праведните.
33 Проклетия от Господа е в дома на нечестивия;
А благославя той жилището на праведните.
35 Мъдрите ще наследят слава;
А повишението на безумните ще е безчестие.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31