Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Послушайте, чада, бащино поучение,
И внимавайте да се научите разум:
2 Защото ви давам добро учение:
Не оставяйте наставлението ми.
3 Защото и аз бях син на отца си,
Гален и един на майка си:
4 И той ме наставляваше и говореше ми:
Нека държи сърдцето ти думите ми:
Пази заповедите ми, и ще живееш.
5 Придобий мъдрост, придобий разум:
Не я забравяй, нито да се уклониш от думите на устата ми.
6 Не я оставяй, и ще те пази:
Обичай я, и ще те варди.
7 Най-главното е мъдрост: придобивай мъдрост:
И при всичкото си придобиване придобивай разум.
8 Въздигай я, и ще те възвиси:
Ще те прослави когато я пригърнеш.
9 Ще положи на главата ти венец на благодат:
Ще ти даде корона на слава.
10 Слушай, сине мой, и приими думите ми;
И ще се умножат годините на живота ти.
11 Наставлявал съм те в пътя на мъдростта:
Водил съм те по прави пътеки.
12 Когато ходиш, стъпките ти не ще бъдат утеснени;
И когато тичаш няма да се спънеш.
13 Хвани се за поучението: недей го оставя:
Пази го, понеже то е животът ти.
14 Не влизай в пътеките на нечестивите,
И не ходи в пътя на лошите.
15 Отбягвай от него, не минувай през него,
Уклони се от него, и замини.
16 Защото те не заспиват ако не сторят зло;
И сън ги не хваща ако не спънат:
17 Понеже ядат хляб на нечестие,
И пият вино на насилство.
18 Но пътят на праведните е като виделото на разсъвнуването,
Което свети повече и повече доде стане съвършен ден.
19 Пътят на нечестивите е като тъмнина:
Не знаят от що се спъват.
20 Сине мой, внимавай в думите ми:
Приклони ухото си към говоренията ми.
21 Да се не отдалечат от очите ти:
Пази ги вътре в сърдцето си;
22 Защото са живот за тези които ги намерват,
И изцеление на всичката им плът.
23 С най-голямо пазене пази сърдцето си:
Защото от него са изворите на живота.
24 Отхвърли от себе си строптиви уста,
И отдалечи от себе си развращени устни.
25 Очите ти нека гледат право;
И клепачите ти нека бъдат оправени пред тебе.
27 Не се отбивай ни на дясно ни на ляво:
Уклони ногата си от зло.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31