Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Сине мой, внимавай в мъдростта ми,
Приклони ухото си в разума ми;
2 За да съхраняваш разсъждение,
И устните ти да пазят знание.
3 Защото от устните на чуждата жена капе мед от сотъ,
И небцето й е по-меко от елей:
4 Но сетнините й са горчиви като пелин,
Остри като меч от две страни изострен.
5 Нозете й слазят в смърт:
Стъпките й достигат до ад.
6 За да не разсъдиш пътя на живота,
Нейните пътеки са непостоянни, та да ги не познаеш ти.
7 И сега, чада, послушайте ме,
И не отстъпвайте от думите на устата ми.
8 Отдалечи пътя си от нея,
И не приближавай се при вратата на дома й,
9 За да не дадеш честта си на други,
И годините си на немилостивите;
10 За да се не наситят чужди от имота ти,
И трудовете ти да не идат в чужд дом;
11 А ти да въздишаш в сетнините си,
Когато плътта ти и тялото ти се изнурят,
12 И да казваш: Как намразих поучението,
И сърдцето ми презря обличението,
13 И не послушах гласа на учителите си,
Нито приклоних ухото си към наставниците си!
14 Малко остана да се намеря в всяко зло
Всред събранието и сонмището.
15 Пий вода от щерната си,
И оназ която извира от кладенеца ти.
16 Нека се изливат вън твоите извори
Като водни отоци по стъгдите.
17 Да бъдат те на самаго тебе,
А не и на чужди с тебе.
18 Да бъде благословен твоят източник:
И весели се с жената на младостта си.
19 Тя да ти бъде като елен рачителна и сърна мила:
Нейните гръди да те напояват въ всяко време:
Възхищавай се всякога от любовта й.
20 И защо, сине мой, да се възхищаваш от чужда,
И искаш да пригръщаш пазухата на чужда жена?
21 Понеже пътищата на человека са пред очите на Господа;
И той измерва всичките му пътеки.
22 Нечестивия ще го хванат своите му беззакония:
И с въжата на греха си ще бъде уловен.
23 Той ще умре без поучение,
И от множеството на безумието си ще се заблуди.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31